Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ nr II/2024 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 20 lutego 2024 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2732 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ nr II/2024 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 20 lutego 2024 r.

PROTOKÓŁ nr II/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej w dniu 20 lutego 2024 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

 Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:30 zakończenie 14:25

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza kosztów wykonania oświetlenia na terenie gminy w 2023 r./udział kosztów budżetu oraz funduszy sołeckich/
  4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
     

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji radny Andrzej Kiper dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników. / lista uczestników stanowi załącznik nr 1/.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad. 3. Analiza kosztów wykonania oświetlenia na terenie gminy w 2023 r./udział kosztów budżetu oraz funduszy sołeckich/

Na posiedzenie Komisji o godz. 13:45 przybyła Skarbnik Gminy Edyta Bania, która  szczegółowo omówiła poniesione koszty wykonania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Marciszów w 2023 r. oraz wkład z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.

 Ad. 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

a) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług;

b) w sprawie przystąpienia Gminy Marciszów do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024;

c) przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów na rok 2024 w Gminie Marciszów”;

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/368/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;

f) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania,

g) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków;

h) przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów,,Najlepszy z Najlepszych";

i) Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Marciszów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Marciszów,,Najlepszy z Najlepszych";

j) zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024;

k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów;

l) rozpatrzenia wniosku złożonego przez Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli;

m) nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Marciszów";

Po przeanalizowaniu wszystkich projektów uchwał - bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 
Ad. 5. Wnioski.  Nie zgłoszono wniosków.

Ad. 6. Sprawy różne. W sprawach różnych omówiono pisma, które wpłynęły do biura rady. 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony. 

 

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kiper

 

Protokołowała: Ewelina Dul

Metryka

sporządzono
2024-03-27 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-03-27 13:14 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-03-27 13:17 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
24
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.