Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ nr I/2024 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 24 stycznia 2024 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2694 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ nr I/2024 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 24 stycznia 2024 r.

PROTOKÓŁ nr I/2024
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytej w dniu 24 stycznia 2024 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

 Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 13:40

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Koszty ogrzewania i zużycia energii w obiektach gminnych i na oświetleniu ulicznym w 2023 r.  Plan oszczędności.   
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Sanojca dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.  

Ad.2.
Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad.3. Koszty ogrzewania i zużycia energii w obiektach gminnych i na oświetleniu ulicznym w 2023 r.  Plan oszczędności. 

Na posiedzenie komisji o godzinie 13:00 przybył pracownik referatu RGKŚ pani  Katarzyna Kaznowska,  która przedstawiła koszty ogrzewania i zakupu energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektów gminnych w 2023 r. z podziałem na rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W toku dyskusji radni poprosili o ponowne przygotowanie analizy kosztów zużycia energii elektrycznej i ogrzewania z podziałem na poszczególne obiekty gminne. Pracownik referatu RGKŚ pani Katarzyna Kaznowska przygotuje analizę zgodnie z wytycznymi radnych na następne posiedzenie komisji. O godz. 13:15 pani Katarzyna Kaznowska opuściła spotkanie.

Na posiedzenie komisji /godz. 13:20/ przybył pracownik referatu RGKŚ pan Bartłomiej Nawrocki, który przedstawił koszty zużycia energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym w 2023 roku. Radny Dawid Chęciński zadał pytanie jaka kwota był rok wcześniej. Pracownik RGKŚ wskazał, że nie można porównywać kwoty poniesionych kosztów za oświetlenie uliczne do poprzedniego roku ponieważ: część oświetlenia została wymieniona ze starego na nowe energooszczędne lampy, zostały dodane dodatkowe punkty oświetleniowe a przede wszystkim zmieniła się stawka za zużycie energii od dostawcy( wzrost stawki w stosunku do poprzedniego roku o ok 40 %). Szczegółowo została omówiona kwestia sposobu zapalania się lamp wieczorem dzięki nowoczesnym czujnikom na lampach wyposażonych w GPS.

Poruszona została kwestia wymiany starego oświetlenia na nowe energooszczędne jak również procedura i terminy reklamacji zepsutych, uszkodzonych sterowników na lampach ulicznych.

Radny Mirosław Wolak dopytywał zamontowanie znaku ograniczenia prędkości i progi zwalniające w Ciechanowicach. Pracownik referatu RGKŚ pan Bartłomiej Nawrocki poinformował członków komisji, że jest to sprawa, która wpłynęła do referatu w grudniu i na pewno zostaną zamontowane jak będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Na obecną chwilę ziemia jest zamarznięta i nie ma możliwości  wkopania znaku. Pracownik referatu RGKŚ opuścił posiedzenie komisji.

Ad.4. Opiniowanie projektów uchwał.

a/ zmiany Uchwały nr LXII/369/2023 Rady  Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania;

b/ zmiany Uchwały Nr XXXIV/207/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych;

c/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszowice, Ciechanowice i Sędzisław;

d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

Po przeanalizowaniu projektów uchwał - bez uwag skierowano pod obrady sesji.

Ad. 5. Sprawy różne, wnioski.

W sprawach różnych przewodnicząca komisji radna Jolanta Sanojca przedstawiła  pismo Rady Gminy Boboszewo, które wpłynęło do biura Rady Gminy Marciszów. Członkowie komisji podjęli decyzję aby każda komisja wypowiedziała się nt. pisma w celu wypracowania wspólnego stanowiska. /pismo Rady Gminy Boboszewo stanowi załącznik nr. 2/

Następnie radna Jolanta Sanojca odczytała odpowiedź na złożony wniosek Komisji Budżetu z dnia 13.12.2023 r. /wniosek + odpowiedź na złożony wniosek stanowi załącznik nr. 3/.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Sanojca

Protokołowała: Ewelina Dul

Metryka

sporządzono
2024-02-26 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-02-26 13:26 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-26 13:30 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
21
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.