Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ nr I/2024 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2691 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ nr I/2024 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.

PROTOKÓŁ nr I/2024
ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia
oraz Komisji Infrastruktury Technicznej
odbytej w dniu 22 stycznia 2024 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

 Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10:00 zakończenie 11:20                                                       

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Koszty ogrzewania i zużycia energii w obiektach gminnych i na oświetleniu ulicznym w 2024 r.
Plan oszczędności.   
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Przewodniczący Komisji radny Andrzej Mitczak dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników. / lista uczestników stanowi załącznik nr 1/

Ad.2.
Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad.3. Koszty ogrzewania i zużycia energii w obiektach gminnych i na oświetleniu ulicznym w 2024 r.
Plan oszczędności. 

Na posiedzenie komisji o godzinie 10:12 przybył kierownik referatu RGKŚ pan Marek Banaś, który przedstawił koszty ogrzewania i zakupu energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania obiektów gminnych w 2023 r. z podziałem na rozdziały i paragrafy oraz kwotę za oświetlenie uliczne. / załącznik nr 2/. Poruszona została kwestia oszczędności na energii na oświetleniu ulicznym. Kierownik RGKŚ poinformował o pozyskanych środkach finansowych na wymianę starych opraw oświetlenia ulicznego na nowe energooszczędne. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. 

Radny Waldemar Gurgul poprosił o wykonane analizy ogrzewania centrum administracyjnego na jeden m². Poruszył również kwestię ocieplenia budynków, jakości okien. Kierownik RGKŚ poinformował, że centrum administracyjne zostało wybudowane w nowej technologii i jest ocieplony budynek. Radny Stefan Zawierucha zabierając głos, poprosił aby każdy radny otrzymał sprawozdanie z poniesionych kosztów przez urząd gminy na ogrzewanie i zużycie energii. Zwrócił uwagę, że budując budynki 20 lat temu wykorzystano najlepszą możliwą na tamten czas technologię energooszczędną. Na dzień dzisiejszy inwestując w nowe okna, docieplenie budynku może okazać się, że koszty inwestycji  będą duże a oszczędności uzyskane będą niewielkie. Poruszono temat pompy ciepła oraz ogrzewania podłogowego. Radny Mirosław Wolak zgodził się ze słowami radnego Stefana Zawieruchy,  że na część ponoszonych kosztów czy to energii czy ogrzewania nie mamy wpływu ze względu na wysoką inflację oraz duży wzrost kosztów surowców.

Radny Mirosław Wolak poprosił kierownika referatu RGKŚ o wskazanie terminu zamontowania znaku ograniczenia prędkości w Ciechanowicach.

Radny Marcin Frasunek zabierając głos poprosił aby zwrócić uwagę na lampy na przepompowniach, że za wcześnie zapalają się wieczorem. Zaproponował, aby ustawić zegary na późniejszą  godzinę.

Poruszona została kwestia reklamacji i zgłoszeń  uszkodzonych lamp. Radny Mirosław Wolak wskazał, że jest to bardzo długi proces od momentu zgłoszenia do naprawy usterki. 

Ad.4. Opiniowanie projektów uchwał.
a/ zmiany Uchwały nr LXII/369/2023 Rady  Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania;

b/ zmiany Uchwały Nr XXXIV/207/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych;

c/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszowice, Ciechanowice i Sędzisław;

Na spotkanie poproszono inspektora ds. zagospodarowania przestrzennego panią Justynę Ferenc. Radny Stefan Zawierucha zadał pytanie: Jaka jest możliwość dopuszczenia fotowoltaiki jeśli przegłosujemy projekt uchwały na piątkowej sesji. Pani Justyna Ferenc inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego w odpowiedzi wskazała, że będzie całkowity zakaz budowy farm fotowoltaicznych, garażów, wiat na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego. Poprzedni plan obejmował obszar 1300 ha naszej gminy obecny plan obejmuje 2900 ha.

Radny Andrzej Mitczak poruszył temat wykluczenia terenów w Ciechanowicach, a radny Stefan Zawierucha dopytywał
o wnioski składane na zmianę określonych działek w planie LAS gdzie tych lasów nie ma z miejscowości Ciechanowice.

 Radny Mirosław Wolak prosił o przygotowanie przez urząd wykazu działek, których właściciele chcą dokonać zmiany i na podstawie tego wykazu przystąpić do opracowania planu. Prosił również o wykonanie analizy przedmiotowych wniosków
i dostosowanie do tego co jest w terenie czyli do realności.

Na spotkanie przybył Wójt Gminy Marciszów. Na pytanie radnego Andrzeja Mitczaka dotyczące ilości wniosków z prośba
o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowości Ciechanowice odpowiedział, że są dwa wnioski jeden z Ciechanowic, drugi  z Wieściszowic. Na tej podstawie jest prowadzone postępowanie. Wójt Gminy poprosił aby nie mylić postępowania
i wyłączania działek przy procedowaniu obecnego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje całkowity zakaz. Natomiast wnioski, które zawierają zmianę przeznaczenia terenu to inna sprawa i musi zostać przygotowany inny projekt uchwały.

  d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024.

Po przeanalizowaniu i omówieniu projektów uchwał - skierowano pod obrady sesji.

Ad. 5.  Sprawy różne i wnioski.
W sprawach różnych radny Andrzej Mitczak poruszył kwestię dojazdów do Ciechanowic.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

 

Przewodniczący Posiedzenia Komisji
Andrzej Mitczak

Protokołowała: Dul Ewelina

Metryka

sporządzono
2024-02-26 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-02-26 11:51 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-26 12:03 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.