Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR  VII/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 13 grudnia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2680 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR  VII/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 13 grudnia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR  VII/2023
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
odbytej w dniu 13 grudnia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:00 zakończenie 11:30.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2023 rok.
4/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.
5/ Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
6/ Sprawy różne, wnioski.

Ad.1.
Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Adamczyk  dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

Ad.2.
Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 Ad.3.
Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Adamczyk odczytała sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2023 rok.

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4.
Członkowie Komisji wspólnie opracowali plan pracy Komisji na rok 2024. /załącznik nr 3/

Opracowany plan pracy przyjęto jednogłośnie. Brak uwag.

Ad.5.
Opiniowanie projektów uchwał.

a/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,

b/ w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

c/ w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

d/ w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

e/  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marciszów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach oraz wykonujących inne zadania.

Po przeanalizowaniu projektów uchwał - bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 Ad.6. Sprawy różne, wnioski
Brak wniosków.

W sprawach różnych radna Jadwiga Adamczyk  poruszyła  kwestię tematów na posiedzeniach sesyjnych. Zaproponowała aby dodać dodatkowe tematy na miesiąc kwiecień oraz listopad 2024 r.

 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Adamczyk

 

Protokołowała: Ewelina Dul

Metryka

sporządzono
2024-02-20 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-02-20 11:28 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-20 11:30 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
28
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.