Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ nr VIII/2023 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 11 grudnia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2676 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ nr VIII/2023 ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 11 grudnia 2023 r.

PROTOKÓŁ nr VIII/2023
ze Wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia
oraz Komisji Infrastruktury Technicznej
odbytej w dniu 11 grudnia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

 Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10:00 zakończenie 11:05

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3/ Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji za 2023 rok.
4/ Opracowanie planów pracy Komisji na 2024 rok.
5/ Opiniowanie projektów uchwał.
6/ Sprawy różne, wnioski.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji radny Julian Polański dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

Ad.2.
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji przyjęto bez uwag.

Ad.3.
Radny Andrzej Mitczak odczytał sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia za rok 2023.

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji radny Julian Polański odczytał sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Infrastruktury Technicznej  za 2023 rok.

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4.
Członkowie Komisji wspólnie opracowali plan pracy Komisji na rok 2024./ załącznik nr 4, załącznik nr 5/

Opracowane plany pracy przyjęto jednogłośnie.

Ad 5. Opiniowanie projektów uchwał.

a/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,

b/ w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

c/ w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

d/ w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Augustyna w Ciechanowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

Po przeanalizowaniu projektów uchwał - bez uwag skierowano pod obrady sesji.

Ad. 6.  W sprawach różnych omówiono korespondencję, która wpłynęła do biura rady. Ustalono, że w styczniu odbędzie się spotkanie radnych z projektantem mpzp w celu szczegółowego omówienia wniosków mieszkańców o wyłączenie danych działek z mpzp. Radny Andrzej Mitczak poruszył kwestię aby zrobić konsultacje projektanta z mieszkańcami w celu uświadomienia i rozwiania wszelkich wątpliwości mieszkańców gminy Marciszów. Radny Stefan Zawierucha poruszył kwestię otrzymywanych pozwów sadowych imiennych z tytułu pracy radnego. Poprosił o wycenę działek 145/2 Wieściszowice stwierdzając, że podejdzie do urzędnika w tym celu. Jeżeli radny otrzyma informację nie będzie to protokołowane. Radny Stefan Zawierucha opuścił posiedzenie komisji o godz. 10:43.

Radny Waldemar Gurgul zabrał głos w sprawie mpzp. Prosił o wyjaśnienie kwestii składu komisji rozpatrującej wnioski
o wyłączenie danych działek z mpzp ( czym?, jakimi kwestiami? kieruje się komisja przy podejmowaniu decyzji.) O godzinie 10:45 na posiedzenie komisji przybyła pani Justyna Ferenc - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego - udzielając szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania radnych.

Godzina 10:49 radny Stefan Zawierucha wrócił na posiedzenie komisji.

W dalszej części radny Waldemar Gurgul poruszył kwestię niepodjęcia uchwały mpzp i podjęcie próby stworzenia nowego planu. Pani Justyna Ferenc inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego omówiła szczegółowo postępowanie i skutki niepodjęcia tejże uchwały. Godzina 11:02 pani Justyna Ferenc opuściła spotkanie.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.  

 

Przewodniczący Komisji
Julian Polański

Protokołowała: Dul Ewelina

Metryka

sporządzono
2024-02-20 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-02-20 11:00 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-20 11:16 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
28
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.