Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR V/2023 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2481 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR V/2023 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 28 sierpnia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR V/2023
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej
odbytej w dniu 28 sierpnia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:00 zakończenie 12:00.

 

Porządek posiedzenia:
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Analiza potrzeb w zakresie przygotowania sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

Ad.1.
Radny Julian Polański – Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

Ad.2.
Protokoły z poprzednich posiedzeń przyjęto bez uwag.

 Ad.3
Analiza potrzeb w zakresie przygotowania sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

 Przygotowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg omówił Pan Marek Banaś kierownik referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W dalszej części posiedzenia:

- w związku z zapytaniem radnego Mirosława Wolaka omówiono ilość osób uprawnionych do obsługi ciągników w czasie akcji zimowej oraz możliwość dodatkowego wsparcia firm zewnętrznych przy ostrych zimach,

- na wniosek radnego Łukasza Ledera omówiono plany zakupu piasku do odśnieżania,

- w związku z zapytaniem radnego Waldemara Gurgula podjęto dyskusję w kwestii zwiększenia zatrudnienia w dziale gospodarczym,

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Ad.4.
Opiniowanie projektów uchwał.

a/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej    w Ciechanowicach,
Uwag nie zgłoszono.

 c/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Marciszowie,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

d/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP
w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 e/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały.

Radny Mirosław Wolak uważa, że jeżeli się zatwierdza budżet to w miarę możliwości należy się go trzymać. Ponadto najpierw trzeba załatwić pieniądze, a później dopiero mówić, że można premie wypłacić.   

Radny Stefan Zawierucha jest przeciwny, ale nie dlatego, że trzeba ludziom wypłacić. Uważa również, że to powinno być w budżecie, w którym się zaplanowało. Radnego przeraża również stan zatrudnienia pracowników przy ośnieżaniu i uważa, że stan zatrudnienia pracowników do odśnieżania powinien być zwiększony.  

W dalszej części posiedzenia w toku dyskusji ustalono, że Komisja Infrastruktury Technicznej podtrzyma wniosek Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Zdrowia o zdjęcie z projektu uchwały kwoty 30 000,00 zł i powrót tej kwoty do poprzedniego działu.  

 f/ projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”,
Projekt uchwały omówiła uczestnicząca w obradach komisji Pani Lilianna Tokarska.

Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

 Ad.5.
Sprawy różne i wnioski.

W sprawach różnych:
- w związku z zapytaniem radnego Juliana Polańskiego omówiono możliwość załatania dziur na drodze od stacji kolejowej w Ciechanowicach do Przybkowic,
- radny Andrzej Mitczak poprosił, aby drogi były naprawiane na wiosnę a nie w jesieni,
- w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka omówiono kwestię ogłoszenia przetargu na lampy fotowoltaiczne oraz podjęte działania w kwestii zawarcia porozumienia z przedstawicielami Wód Polskich w celu współfinansowania inwestycji,
- w związku z zapytaniem radnego Juliana Polańskiego omówiono możliwość naprawy nieświecącego oświetlenia
w Ciechanowicach oraz przyczyny opóźnień w ogłoszeniu przetargu na oświetlenie drogowe.

W dalszej części posiedzenia radny Mirosław Wolak w imieniu sołtysów poprosił o wykaz prac do realizacji, wynikających z przeprowadzonych przez wójta na wiosce objazdów.

Następnie:
- w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Mitczaka podjęto dyskusję w kwestii planowanego zakresu prac przy remoncie kaplicy cmentarnej w Ciechanowicach,
- na wniosek radnego Stefana Zawieruchy omówiono terminy wyboru wykonawcy oraz terminy wykonania dróg
w Świdniku,     
- radny Mirosław Wolak poinformował, że radni powinni dopilnować wykonania przeglądów technicznych placów zabaw. Ponadto radny zgłosił problem z brakiem siły na placu zabaw w Ciechanowicach.

W związku z powyższym na posiedzenie Komisji zaproszono Wójta Gminy Marciszów, z którym podjęto dyskusję w kwestii możliwości wykonania rozdzielni na zewnątrz, żeby móc podłączyć siłę na plac zabaw w Ciechanowicach oraz w kwestii zakresu prac, planowanych do wykonania przy remoncie kaplicy cmentarnej w Ciechanowicach.

W dalszej części posiedzenia:
- radny Andrzej Mitczak zaproponował, aby zatrudnić na umowę zlecenie elektryka, który mógłby obsługiwać imprezy gminne,
- radny Marcin Frasunek omówił z Wójtem Gminy Marciszów możliwość naprawy drogi gminnej za przejazdem kolejowym na Górnym Marciszowie,
- radny Andrzej Mitczak omówił z wójtem możliwość udokumentowania szkód powodziowych, do których doszło przy ostatnich ulewach na drogach gminnych,  
- na wniosek radnego Łukasza Ledera Wójt Gminy Marciszów poinformował radnych o zastrzeżeniach do pracy sołtysa sołectwa Pastewnik.    

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                      Julian Polański
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady                           

Metryka

sporządzono
2023-09-28 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-09-28 08:04 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-09-28 08:08 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
126
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.