Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VI/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 25 sierpnia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2479 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VI/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 25 sierpnia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR VI/2023
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
odbytej w dniu 25 sierpnia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10:00 zakończenie 10:50.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
  4. Sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej
    w Marciszowie w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.
  5. Opiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Radna Jadwiga Adamczyk - Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.  
Następie przedstawiony został zaproponowany porządek obrad, do którego uwag nie wniesiono i przystąpiono do jego realizacji.

Ad.2.
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji przyjęto bez uwag.

Ad.3
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024 omówiła Ewa Sawicz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W związku z zapytaniem radnej Jadwigi Adamczyk omówiona została kwestia przygotowania bazy lokalowej, ilości kadry planowanej do nauczania w przyszłym roku szkolnym oraz wykonania zaleceń sanepidu, a także ilości uczniów z Ukrainy, którzy w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do ZSP w Marciszowie.

 W dalszej części posiedzenia Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie poinformowała członków komisji o otrzymanym dofinansowaniu w ramach programu Aktywna tablica.

Ad.4.
Sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie
w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023.  

Sprawozdanie z realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2022/2023 przedstawiła członkom komisji Ewa Sawicz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Marciszowie.

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie omówiła wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz działania, podjęte w celu zatrudnienia psychologa i pedagoga specjalnego. 

Ad.5.
Opiniowanie projektów uchwał.

 a/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie,

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,

c/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonego w Marciszowie,

d/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

e/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

 f/ przyjęcia Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej,

 Po przeanalizowaniu projekty uchwał skierowano pod obrady sesji.

Ad.6.
Sprawy różne i wnioski.

Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                  Przewodnicząca Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                 Jadwiga Adamczyk
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                     

Metryka

sporządzono
2023-09-28 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-09-28 07:47 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-09-28 08:00 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
155
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.