Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „  PROTOKÓŁ NR V/2023 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia odbytej w dniu 21 sierpnia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2476 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

  PROTOKÓŁ NR V/2023 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia odbytej w dniu 21 sierpnia 2023 r.

  PROTOKÓŁ NR V/2023
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia   
odbytej w dniu 21 sierpnia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10:00 zakończenie 11:00.

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Analiza gospodarki odpadami – śmieci.
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Radny Andrzej Mitczak  – Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

Ad.2.
Protokoły z poprzednich posiedzeń przyjęto bez uwag.

 Ad.3.

Analiza gospodarki odpadami – śmieci.
Sprawozdanie z gospodarki odpadami za I półrocze 2023 roku przedstawiła członkom komisji Pani Lilianna Tokarska.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję w kwestii podniesienia opłaty za gospodarowanie nieruchomościami oraz
w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka omówiono wydatki w kwocie 336 603,05 zł związane
z zagospodarowaniem odpadów, a także ściągalność należności z tego tytułu.

 Następnie w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Mitczaka, dotyczącym wysłanych do mieszkańców wezwań
w sprawie szamb i przydomowych ścieków Pani Lilianna Tokarska udzieliła szczegółowych wyjaśnień odnośnie zasad postępowania ze ściekami. 

Ad.4.

Opiniowanie projektów uchwał.

a/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
Uwag nie zgłoszono.

c/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Marciszowie,
Projekt uchwały omówiła Pani Renata Wolska inspektor ds. mienia i obrotu nieruchomościami.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

d/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP
w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 e/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Projekt uchwały omówiła zaproszona na posiedzenie komisji Skarbnik Edyta Bania.

Radny Andrzej Mitczak wyraził obawy, że zabierając środki ograniczymy zakupy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.  

Radny Julian Polański przypomniał, że ZGK nie miało środków na studzienkę, na którą rada niedawno podstawiała środki, a teraz na przesunięcie na premie mają środki.

W dalszej części posiedzenia na wniosek radnego Juliana Polańskiego Komisja złożyła wniosek o zdjęcie z projektu uchwały kwoty 30 000,00 zł i powrót tej kwoty do poprzedniego działu.  

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wniosek przyjęto:
- 5 głosami „za” (radny Andrzej Mitczak, radny Julian Polański, radny Łukasz Leder, radny Grzegorz Parzygnat, radny Marcin Frasunek).
- 1 głosem „wstrzymuję się” (radny Jan Koszyk),  
Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 f/ projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”,
Projekt uchwały omówiła uczestnicząca w obradach komisji Pani Lilianna Tokarska.

Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

 Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.
Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                Andrzej Mitczak
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady                                           

Metryka

sporządzono
2023-09-27 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-09-27 15:13 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-09-27 15:23 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
213
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.