Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR III/2023 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 28 lipca 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2446 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR III/2023 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 28 lipca 2023 r.

PROTOKÓŁ NR III/2023
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów
odbytej w dniu 28 lipca 2023 r.

 Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.
Nieobecni: radny Sławomir Czerwiński, radny Andrzej Mitczak, radny Julian Polański/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:00 zakończenie 12:00.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  4. Wnioski.
  5. Sprawy różne. 

Ad.1.
Radny Andrzej Kiper dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, witając jej uczestników.

Następnie przedstawiony został planowany porządek obrad, do którego uwag i wniosków nie zgłoszono, a następnie przystąpiono do jego realizacji.

Ad.2.
Anna Płaszczyńska  insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady poinformowała, że do protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej wpłynęły uwagi radnego Stefana Zawieruchy, które zostały uwzględnione przez Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej oraz naniesione do protokołu.

Następnie radny Andrzej Kiper poddał od głosowanie protokoły z poprzednich posiedzeń, które zostały przyjęte jednogłośnie.  

Ad.3.
Opiniowanie projektów uchwał:
a/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr L/246/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Marciszów.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Projekt uchwały omówił uczestniczący w posiedzeniu Komisji Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik.

Radny Dawid Chęciński nawiązał do środków w kwocie 40 000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Utwardzenie drogi położonej w Marciszowie na działce nr 301/5”. Uważa, że to wybiórcze traktowanie poszczególnych inwestycji. Takich sytuacji na trenie gminy jest bardzo wiele. W pewnych miejscach można dofinansować i gmina wychodzi naprzeciw i stara się dołożyć, a są sytuacje gdzie mieszkańcy odbijają się od ściany i nie ma takiej możliwości. Takich przykładów można byłoby przytaczać wiele. Radny uważa również, że mamy koparkę, sprzęt i pewne rzeczy powinniśmy robić sami, a nie zlecać wszystko na zewnątrz.

W dalszej części posiedzenia radny Chęciński odniósł się do środków przeznaczonych na wykonanie drenażu
i utwardzenie skarpy na placu zabaw w Pastewniku, twierdząc, że takiego partactwa nigdy nie widział na inwestycjach. Teraz wydajemy kolejne pieniądze i radny ma nadzieję, że to będzie koniec. Prace zostały odebrane, pieniądze wypłacone
i dalej trzeba dołożyć kolejne środki. Radny uważa również, że należy zrobić konkretny kosztorys i przedstawić go Komisji Infrastruktury Technicznej, aby znać dokładne koszty.

Do powyższego odniósł się Wójt Gminy Marciszów, informując, że w kwestii drogi położonej w Marciszowie na działce nr 301/5 jest deklaracja mieszkańca, że dołoży kwotę 10 000,00 zł do tej drogi. W kwestii Pastewnika Wójt poinformował, że wykonawca wykonał prace które miał wykonać, tylko w trakcie prac wyszły pewne nieprzewidziane prace, dotyczące zalewania terenu.

W dalszej części posiedzenia w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka omówiono kwestie wykonania odwodnienia terenu na placu zabaw w Pastewniku. Następnie radny Frasunek dodał, że mamy koparkę, sprzęt
i powinniśmy korzystać z tego, a nie wydajemy kolejne pieniądze.

W odpowiedzi Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik poinformował, że pracownicy robią wiele prac, koszą drogi itp. Jeżeli zostaną zaangażowani do innych prac to nie zrobią innych rzeczy. To wiązałoby się z zatrudnieniem dodatkowych kilku pracowników. Następnie Wójt zwrócił uwagę na sam koszt zakup kamienia oraz koszty transportu.

Radny Andrzej Kiper dodał, że w przypadku niektórych prac warto się zastanowić, czy nie można ich wykonać we własnym zakresie.

Radny Stefan Zawierucha przypomniał kwestie odbiorów placu zabaw w Pastewniku, wykonania robót dodatkowych oraz omówił kwestie płatności za wykonane prace. Następnie radny dodał, że jest nieprawdopodobne szastanie nie własnymi pieniędzmi, a także, że ten plac zabaw to ewidentny przykład strasznego niedbalstwa i niezgodnego z prawem wydatkowania ogromnych pieniędzy.  

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik odniósł się do zarzutów związanych z kosztami wykonanego placu zabaw, zwracając uwagę, że w ramach inwestycji wykonany został również duży plac przed świetlicą wiejską, który został gruntownie przebudowany, utwardzony kostką, zostało również zrobione odwodnienie. Proponowane środki w kwocie 40 000,00 zł dotyczą przeznaczenia środków na ręczne wykonie prac, bo nie można tam wjechać koparką, aby nie poniszczyć urządzeń oraz drenażu.

W trakcie posiedzenia Pan Marek Banaś kierownik referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazał radnym do analizy ofertę na wykonanie w/w prac na placu zabaw w Pastewniku.  

Następnie głos zabrał radny Jan Koszyk zwracając uwagę na ilość pracowników zatrudnionych w dziale gospodarczym oraz na zakres prac, jaki mają wykonać. Prosi, aby nie wymagać od nich rzeczy, do których powinno zatrudniać się firmę.

Radny Mirosław Wolak uważa, że kwestią dyskusyjną jest jakość wykonanych prac i chciałby, aby te 40 000,00 zł to była ostania kwota, która zaistnieje w tym miejscu w Pastewniku.

Po przeprowadzeniu dyskusji radny Dawid Chęciński złożył wniosek do projektu uchwały budżetowej, dotyczący przeniesienia środków w kwocie 40 000,00 zł z działu 600 rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie drogi położonej w Marciszowie na działce nr 301/5” do działu 600 rozdział 60013 – drogi publiczne i wojewódzkie.

Następnie na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Wójt Wiesław Cepielik odniósł się do złożonego wniosku, przypominając o deklarowanym udziale mieszkańca w kwocie 10 000,00 zł. Wójt dodał również, że jak zostanie zrobiony ten łącznik 60 metrów to cała ulica Pocztowa jest utwardzona i można byłoby zaplanować, żeby wyasfaltować i połączyć
z drogą Pogodną, co jest oczekiwane przez mieszkańców. Ponadto mając wykonaną dobrą podbudowę są inne, mniejsze koszty, żeby wyasfaltować. Następnie Wójt poinformował, że własnymi siłami to zadanie nie zostanie wykonane i poprosił radnych o uwzględnienie tego zadania w projekcie uchwały.  

W dalszej części posiedzenia radny Andrzej Kiper poddał pod głosowanie wniosek radnego Dawida Chęcińskiego, dotyczący przeniesienia środków w kwocie 40 000,00 zł z działu 600 rozdziału 60016 z zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie drogi położonej w Marciszowie na działce nr 301/5” do działu 600 rozdział 60013 – drogi publiczne
i wojewódzkie.
- „Za” wnioskiem głosowało 8 radnych (radny Dawid Chęciński, radny Marcin Frasunek, radny Waldemar Gurgul, radny Andrzej Kiper, radny Grzegorz Parzygnat, radna Marta Suhak – Ogłaza, radny Mirosław Wolak, radny Stefan Zawierucha)
- „sprzeciw” głosowali radna Jadwiga Adamczyk, radna Jolanta Sanojca, radny Jan Koszyk (3 głosy). Radny Łukasz Leder „wstrzymał się” od głosu.

c/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.  
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 Ad.5.
Sprawy różne i wnioski.

W sprawach różnych:

- radny Łukasz Leder w imieniu mieszkańców budynku nr 58C w Ciechanowicach, poprosił o organizację spotkania
w urzędzie z radcą prawnym, który pomógłby mieszkańcom w rozwiązaniu problemu (budynek podkopany
i podstęplowany),  
- w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka omówiono kwestię terminu ogłoszenia przetargu na zakup lamp,
- radny Grzegorz Parzygnat zgłosił, że przy drodze koło zakładu rybnego i Carrefoura powstała wyrwa w drodze, którą należałoby zabezpieczyć.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                 Andrzej Kiper  
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                                                                                   

Metryka

sporządzono
2023-08-29 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-08-29 07:56 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-08-29 08:05 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
69
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.