Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR V/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 27 czerwca 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2408 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR V/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 27 czerwca 2023 r.

PROTOKÓŁ NR V/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
odbytej w dniu 27 czerwca 2023 r.

 Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:30 zakończenie 14:00.

Porządek posiedzenia:
1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Analiza inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2023 roku ze środków własnych i dotacji.
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Radny Andrzej Kiper Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników oraz przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Do zaproponowanego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono i przystąpiono do jego realizacji.   

Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 Ad.3.
Analiza inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2023 roku ze środków własnych i dotacji.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych, znajdujących się w załączniku do uchwały budżetowej na 2023 rok omówił przybyły na posiedzenie komisji Pan Marek Banaś kierownik referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W związku z zapytaniem radnego Andrzeja Kipra omówiono kwestię wysokości dofinansowania do remontu dróg gminnych w Ciechanowicach i w Świdniku oraz kwestię decydowania z jakiego materiału wykonywane są drogi gminne (kostka lub asfalt).

Radny Andrzej Kiper dodał, że droga z kostki szybko ulega zniszczeniu. Kostka zarasta, przychodzi mróz i po paru latach droga z kostki ulega szybszemu zniszczeniu w porównaniu do drogi asfaltowej. Radny z obserwacji zauważał, że droga asfaltowa ma dłuższą żywotność.

Radny Jan Koszyk zauważył, że przy jakiejkolwiek przebudowie drogi można wyciągnąć kostkę i w tej samej formie wkomponować. Z asfaltem tego już nie zrobimy, a każde przecięcie powoduje jego uszkodzenie.

Następnie:

- na wniosek radnego Grzegorza Parzygnata omówiono stan zaawansowania prac nad inwestycją, związaną z remontem drogi gminnej w Świdniku,
- w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Kipra omówiono stan zaawansowania działań w celu utworzenia centrum bezpieczeństwa gminy, które miałoby być usytuowane na działkach gminnych, znajdujących się nieopodal zakładu rybnego,

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

Ad.4.
Opiniowanie projektów uchwał.

a/ projekt uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,   
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

b/ projekt uchwały w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,    
Uwag nie zgłoszono.

 c/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

d/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 e/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
Uwag nie zgłoszono kierując projekt pod obrady sesji.

f/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieściszowicach,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

g/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 h/ projekt uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 - 2033.
Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

 Ad.5.
Sprawy różne, wnioski.

Nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                     Andrzej Kiper   
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

Metryka

sporządzono
2023-08-03 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-08-03 10:20 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-08-03 10:26 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
105
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.