Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR IV/2023 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 24 maja 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2351 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR IV/2023 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 24 maja 2023 r.

PROTOKÓŁ NR IV/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytej w dniu 24 maja 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Nieobecna radna Jolanta Sanojca.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 14:00. 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Raport o stanie gminy.
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

Ad.1.
W związku z nieobecnością radnej Jolanty Sanojca - otwarcia posiedzenia Komisji dokonała radna Jadwiga Adamczyk, witając jej uczestników.

Ad.2.
Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad.3
Raport o stanie gminy.

Raport o stanie gminy Marciszów za 2022 rok omówiła Sekretarz Gminy Marta Kwiecień oraz Skarbnik Gminy Edyta Bania.  

Radna Jadwiga Adamczyk zwróciła uwagę  na zmiany demograficzne, dotyczące znaczącego spadku przyrostu mieszkańców.

W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję w kwestii podjęcia działań w kierunku poprawy przyrostu naturalnego.

Radny Mirosław Wolak zaproponował wytypowanie terenów gminnych na każdej wiosce pod budownictwo mieszkaniowe, zwracając uwagę, że przyciągnie to nowych mieszkańców do gminy oraz spowoduje potencjale zyski z podatków, które wpłyną do budżetu.

Radny uważa również, że powinna zostać stworzona oferta dla potencjalnych mieszkańców  w postaci osiedli, dróg wraz
z oświetleniem i pełną infrastrukturą, co poprawi również wizerunek wsi. Radny proponuje również rozważenie zakupu przez gminę gruntów od prywatnych właścicieli w przypadku, kiedy grunty gminne nie spełniałyby warunków pod zabudowę mieszkaniową.

Radna Jadwiga Adamczyk zaproponowała, aby zobligować gminę do wskazania takich terenów w każdej miejscowości
i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami w ramach zebrań wiejskich.   

W dalszej części posiedzenia Sekretarz Gminy Marta Kwiecień omówiła procedurę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego tereny mieszkaniowe.   

Następnie członkowie Komisji podjęli dyskusję w kwestii realizacji inwestycji w 2022 roku.

Radny Mirosław Wolak przedstawił analizę finansową, dotyczącą wysokości dotacji do inwestycji. Z wyliczeń radnego wynika, że ¾ inwestycji realizowanych jest z własnych środków, co powoduje powolne zadłużanie.   

W dalszej części posiedzenia w związku z zapytaniem radnej Jadwigi Adamczyk podjęto dyskusję w kwestii nieotrzymanego w ubiegłym roku dofinansowania zewnętrznego.

Ad.5.
Opiniowanie projektów uchwał.  

a/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2022. 
Uwag nie zgłoszono.

b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok.  
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

c/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Uwag nie zgłoszono.

d/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego
i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo,
 
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

e/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 f/ projekt uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 - 2033.
Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

 Projekty uchwał przeanalizowano podczas posiedzeń Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

Ad.5.
Sprawy różne i wnioski.

W sprawach różnych Komisja Budżetu złożyła wniosek o wskazanie terenów gminnych, spełniających warunki pod budownictwo jednorodzinne.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie przybyły na posiedzenie Komisji Wójt Gminy Wiesław Cepielik odniósł się do wniosku Komisji oraz omówił prace, dotyczące podjętych działań w celu przekształcenia gruntów gminnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

W dalszej części posiedzenia w związku z zapytaniem radnej Jadwigi Adamczyk Wójt Gminy Marciszów omówił możliwość przejęcia przez gminę działki sąsiadującej z boiskiem sportowym w Sędzisławiu, której właścicielem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                       Zastępca Przewodniczącej Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                           Jadwiga Adamczyk
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                    

Metryka

sporządzono
2023-06-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-06-30 08:55 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-08-03 10:00 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
95
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.