Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR III/2023 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia odbytej w dniu 22 maja 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2347 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR III/2023 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia odbytej w dniu 22 maja 2023 r.

PROTOKÓŁ NR III/2023
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia   
odbytej w dniu 22 maja 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/
Nieobecny radny Marcin Frasunek.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10:00 zakończenie 11:30.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/ Spotkanie z prezesem Spółki z o.o. „Rodzinna” w Marciszowie w celu zapoznania się z aktualną sytuacją
w przychodni.
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

Ad.1.
Radny Andrzej Mitczak  – Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad.3.
Spotkanie z prezesem Spółki z o.o. „Rodzinna” w Marciszowie w celu zapoznania się z aktualną sytuacją
w przychodni.
 

Funkcjonowanie przychodni „Rodzinnej” w Marciszowie oraz zakres oferowanych usług  omówił zaproszony na posiedzenie Komisji dr Ireneusz Makaś.

Podczas analizy tematu omówiono następujące tematy:
- kwestię prowadzonej restrukturyzacji oraz komputeryzacji w przychodni,
- podjęte działania w celu zatrudnienia nowego lekarza diabetologa oraz pulmonologa, a także  pielęgniarki w przychodni,
- realizację programów profilaktycznych dla pacjentów,
- utrudniony dostęp do lekarza ginekologa dla pacjentek z terenu gminy.  

W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję w kwestii udziału gminy w zarządzaniu przychodnią.

Następnie na wniosek radnego Andrzeja Mitczaka Komisja złożyła wniosek o zorganizowanie wspólnego spotkania
z przedstawicielami Przychodni „Rodzinna” w Marciszowie wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w Marciszowie w celu omówienia możliwości rozszerzenia współpracy.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.6.
Opiniowanie projektów uchwał.

 a/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2022. 
Uwag nie zgłoszono.

 b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok.  
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

c/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
Uwag nie zgłoszono.

 d/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego
i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo, 
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

e/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 f/ projekt uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 - 2033.
Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad.5.
Sprawy różne i wnioski.

W sprawach różnych w związku z zapytaniami członków komisji w kwestii dzierżawy gruntów gminnych w Pastewniku na posiedzenie Komisji zaproszoną Panią Renatę Wolską, która poinformowała członków Komisji, że w poruszonej kwestii sprawa nadal znajduje się  w sądzie i zostało wydane postanowienie, zakazujące wykonywania wszelkich czynności rolnych.  

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                Andrzej Mitczak
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady                                                             

Metryka

sporządzono
2023-06-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-06-30 08:24 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-06-30 08:31 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
66
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.