Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR II/2023 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 22 lutego 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2244 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR II/2023 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 22 lutego 2023 r.

PROTOKÓŁ NR II/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu    
odbytej w dniu 22 lutego 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Nieobecna radna Jolanta Sanojca.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 13:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza kosztów funkcjonowania odpadami.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

W związku z nieobecnością radnej Jolanty Sanojcy - Przewodniczącej Komisji otwarcia posiedzenia Komisji dokonała radna Jadwiga Adamczyk, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3

Analiza kosztów funkcjonowania odpadami.

 

Sprawozdanie z gospodarki odpadami za 2022 rok omówiła Pani Lilianna Tokarska pracownik ds. ochrony środowiska i odpadów komunalnych.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia:

- na wniosek radnej Jadwigi Adamczyk omówiona została ściągalność zadłużenia z tytułu niepłacenia za śmieci,

- w związku z zapytaniem radnego Mirosława Wolaka omówiono kwestię kosztów oraz możliwości zlikwidowania zbiorczych punktów składowania odpadów, usytuowanych np. przy głównych drogach,

- Pani Lilianna Tokarska omówiła działania podjęte w celu nakłonienia mieszkańców do prawidłowego segregowania odpadów komunalnych,

- podjęto dyskusję w kwestii konsekwencji z tytułu podniesienia stawki opłaty za gospodarowanie opłatami, 

- w związku z zapytaniem radnego Mirosława Wolaka omówiona została kwestia organizacji zbiórki opon samochodowych na terenie gminy.

 

Ad.5.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 

b/ projekt uchwały w sprawie:  określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 

c/ projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów,

 

d/ projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 w Gminie Marciszów”,

 

e/ projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie”       z siedzibą w Marciszowie,

 

f/ projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik,

 

g/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

 

h/ projekt uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033,

 

Projekty uchwał przeanalizowano podczas posiedzeń Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

 

Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.

Nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                    Zastępca Przewodniczącej Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                       Jadwiga Adamczyk
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                    

Metryka

sporządzono
2023-04-03 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-04-03 15:08 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-04-03 15:10 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
95
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.