Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 11 stycznia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2178 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 11 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR I/2023
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytej w dniu 11 stycznia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Rozpatrzenie skarg skierowanych do Komisji.

4/ Zamknięcie obrad Komisji.

 

Ad.1.

Radna Marta Suhak - Ogłaza – Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.3

Rozpatrzenie skarg skierowanych do Komisji.

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przystąpiła do analizy skargi złożonej na Wójta Gminy Marciszów w związku
z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Skarga stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Zaproszony na posiedzenie Komisji radca prawny Tomasz Łuczkowski odniósł się do wymogów prawnych, dotyczących konieczności zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Następnie Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami pracownika, dotyczącymi przedmiotowej skargi, które stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia na posiedzenie Komisji zaproszono Panią Justynę Ferenc pracownika Urzędu Gminy Marciszów, którą poproszono o pokazanie członkom komisji technicznych możliwości dostępu do danych, których brak zarzucono w skardze.

 

Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami oraz sprawdzeniu w biurze pracownika możliwości pobierana zbiorów danych przestrzennych Komisja Skarg Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wystąpi do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały
o uznanie skargi za bezzasadną.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Następnie Komisja Skarg Wniosków i Petycji przystąpiła do analizy skargi złożonej na Wójta Gminy Marciszów przez mieszkańca Marciszowa w sprawie udzielania przez wójta odpowiedzi niegodnie z prawdą.

Skarga stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do powyższego odniósł się również radca prawny Tomasz Łuczkowski, omawiając definicję budynku jednorodzinnego oraz wyjaśnienia pracownika merytorycznego, które stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie na posiedzenie Komisji zaproszono Panią Liliannę Tokarską, która omówiła kwestię terminu złożenia nowej deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Po przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji Komisja Skarg Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wystąpi do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały
o uznanie skargi za bezzasadną.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad.4.

Zamknięcie obrad Komisji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodnicząca Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                            Marta Suhak - Ogłaza 
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                                          

Metryka

sporządzono
2023-02-03 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-02-03 09:15 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-02-03 09:19 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
99
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.