Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VIII/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2176 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VIII/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu    
odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 13.30.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 rok.

4/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.

5/ Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radna Jolanta Sanojca - Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji radna Jolanta Sanojca,  odczytała sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 rok.

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.4.

Członkowie Komisji wspólnie opracowali plan pracy Komisji na rok 2023.

Opracowany plan pracy przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.5.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

 

b/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 14+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”, 

 

c/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032”, 

 

Projekty uchwał przeanalizowano podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Ad.6.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych:

- radna Jadwiga Adamczyk zgłosiła zastrzeżenia do odśnieżania dróg powiatowych. Jest ślisko i zostało błoto pośniegowe.  

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                Przewodnicząca Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                               Jolanta Sanojca
Insp. ds. biura rady,
ogólno-organizacyjnych

Metryka

sporządzono
2023-02-03 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-02-03 09:09 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-02-03 09:11 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
139
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.