Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VII/2022 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.   - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2175 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VII/2022 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.  

PROTOKÓŁ NR VII/2022
z posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki   
odbytej w dniu 14 grudnia 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/
Nieobecny radny Sławomir Czerwiński. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:00 zakończenie 12:45.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 rok.

4/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.

5/ Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radna Jadwiga Adamczyk – Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Radna Jadwiga Adamczyk – Przewodnicząca Komisji odczytała sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 rok.

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte i stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.4

Członkowie Komisji wspólnie opracowali plan pracy Komisji na rok 2023.

Opracowany plan pracy przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.5

Opiniowanie projektów uchwał.

a/ projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

b/ projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 14+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”, 

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

c/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032”, 

Uwag nie zgłoszono kierując projekt pod obrady sesji.

 

Ad.6.

Sprawy różne i wnioski.

Na posiedzenie Komisji zaproszono Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika, który w związku z wnioskiem radnych o przygotowanie symulacji kosztów wraz ze schematem organizacyjnym połączenia Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z działem gospodarczym, podległym Urzędowi Gminy Marciszów omówił zasady funkcjonowania zakładu budżetowego. Następnie Wójt Gminy poinformował, że rekomendowałby pozostawienie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w obecnym kształcie jako jednostkę budżetową, ewentualnie uzupełnić ją o dział gospodarczy Urzędu Gminy Marciszów. Wójt omówił także przykładowe schematy organizacyjne jednostki oraz możliwość zwiększenia zakresu działalności o świadczenie usług zewnętrznych.

W dalszej części posiedzenia Wójt Gminy omówił korzyści z połączenia oraz odniósł się do oczekiwanych przez radnych korzyści, wynikających z likwidacji jednostki, a także przedstawił plany inwestycji wodociągowych oraz omówił kwestie finansowe, dotyczące możliwości odliczenia wyższej kwoty podatku vat, co nie będzie możliwe w momencie, kiedy Zakład Gospodarki Komunalnej w Marciszowie zostanie przekształcony w referat.

 

Następnie na wniosek radnego Andrzeja Kipra Sekretarz Marta Kwiecień omówiła zakresy obowiązków pracowników działu gospodarczego Urzędu Gminy Marciszów.

Radna Jadwiga Adamczyk uważa, że schemat połączenia działu gospodarczego z działem wodociągowym miałoby sens, tym bardziej, że doszłyby usługi dodatkowe, które przyniosłyby dochody dla gminy, a zakład mógłby się sam finansować.

Radny Dawid Chęciński zwrócił uwagę, że połączenia dwóch działów wiele nie zmieni, natomiast w kwestii wykonywania prac na zewnątrz należało dać przykład wcześniej takim działaniom, ponieważ większość prac, które moglibyśmy sami wykonywać to zlecamy. W kwestii koszenia i utrzymania terenów zielonych również więcej nie zrobimy z tego powodu, że jest tego mnóstwo i pracownicy nie nadążają z tym, co jest. Nie oszukujmy się że będziemy zarabiać. Następnie radny odniósł się do zaproponowanych schematów organizacyjnych i stwierdził, że dalej będzie się upierał i jest nie do przyjęcia stanowisko dyrektora dla kilku osób.

Radny Andrzej Kiper zwrócił uwagę, że pieniądze są wydawane, a można byłoby je zaoszczędzić. Jako przykład podał wykonanie ogrodzenia fotowoltaiki przy szkole, które zostało zlecona zewnętrznej firmie i kosztowało około 30 000,00 zł. Radny sporządził kosztorys i uważa, że można było zrobić samemu tak prostą inwestycję za o wiele mniejsze pieniądze.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodnicząca Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                               Jadwiga Adamczyk     
Insp. ds. biura rady,
ogólno-organizacyjnych                                                                                                       

               

Metryka

sporządzono
2023-02-03 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-02-03 08:55 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-02-03 09:07 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
143
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.