Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VI/2022 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 12 grudnia 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2173 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VI/2022 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 12 grudnia 2022 r.

PROTOKÓŁ NR VI/2022
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej   
odbytej w dniu 12 grudnia 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00 zakończenie 13:30.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 rok.

4/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.

5/ Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

6/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Przewodniczący Komisji radny Julian Polański dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Przewodniczący Komisji radny Julian Polański odczytał sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za 2022 rok.

Do przedstawionej informacji uwag i pytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad.4.

Członkowie Komisji wspólnie opracowali plan pracy Komisji na rok 2023.

Opracowany plan pracy przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.5.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji. 

 

Ad.6.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych na prośbę radnego Waldemara Gurgula radny Stefan Zawierucha omówił szczegóły danych,
o które wnioskował i które dotyczą kosztów funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marciszowie.

W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję nad zasadnością likwidacji ZGK Wodociągi Marciszowskie lub połączenia ZGK z działem gospodarczym Urzędu Gminy Marciszów.

Następnie radny Stefan Zawierucha zabrał głos w kwestii wyroku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, który wstrzymuje działania komornicze, co radny uważa za bzdurę. Nikt nie zwalnia organu wykonawczego z obciążenia za użytkowanie całego mienia. Następnie radny przedstawił wyliczenia, jakie wpłynęłyby do gminy z tytułu użytkowania mienia.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Marciszów Mirosław Wolak poinformował, że do biura rady wpłynął projekt uchwały, dotyczący likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie.

 

W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Stefana Zawieruchy na posiedzenie Komisji zaproszono Wójta Gminy Marciszów Wiesława Cepielika, który wyjaśnił, że nie wystawia not, ponieważ ma sądowne ustanowienie i nie ma możliwości pobierania innych kwot. Walczy o uchylenie tego postanowienia, żeby wstecz sięgnąć i wykazać, ile gmina straciła. Na dzień dzisiejszych jest to puste wystawienia papieru. Następnie Wójt Cepielik przedstawił kwoty, jakie udało się ściągnąć do budżetu poprzedniemu wójtowi.

 

W związku z powyższym radny Waldemar Gurgul zaproponował, aby powołać podkomisję z niezależnym prawnikiem
w celu zweryfikowania racji radnego Zawieruchy.

Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik poinformował, że cieszy się, że radni chcą stworzyć taką komisję i bardziej zainteresować się tematem. Może zaprosić zespół, który nad tym pracuje i może da to więcej wiedzy radnym, nad czym wójt pracuje każdego tygodnia.

 

Następnie radny Stefan Zawierucha zawnioskował, aby przygotować aktualne stawki przyjęte zarządzeniem wójta, dotyczące użytkowania, dzierżawy gruntów na cele wodociągowo – kanalizacyjne.

 

W nawiązaniu do propozycji radnego Gurgula radny Mirosław Wolak zaproponował, aby do 15 stycznia radni sformułowali pytania do urzędu gminy odnośnie wodociągów. 

 

W dalszej części spraw różnych radny Stefan Zawierucha:

- zgłosił, że nie dokonano lustracji drogi pomiędzy dwoma mieszkańcami w Świdniku,

- poprosił o udzielenie odpowiedzi, dotyczącej drogi do agroturystyki w Świdniku,

- kolejny raz zgłosił konieczność dostawienia lampy przy drodze do budynku nr 47 w  Świdniku,

 

W odpowiedzi Wójt Gminy Marciszów poinformował, że w projekcie budżetu na przyszły rok jest przebudowa drogi do budynku nr 47, są plany zamontowania tam oświetlenia fotowoltaicznego. W kwestii drogi wójt musi sprawdzić, która
z części drogi jest gmina, a która prywatna.

 

Następnie w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka Wójt Gminy Marciszów omówił kwestię stosowania nowego systemu identyfikacyjnego. Do dyskusji dołączył sołtys wsi Marciszów Adam Chronowski, który wyraził swoje niezadowolenie z naniesienia na tabliczkach informacyjnych o numerach posesji loga Marciszowa, a nie herbu gminy. Następnie sołtys Chronowski poprosił o naniesienie herbu gminy na tabliczkach informacyjnych oraz poruszył kwestię braku krzyża na sali narad.

 

W dalszej części posiedzenia radny Stefan Zawierucha zapytał czy sąd nakazał zdejmować tabliczki na mieniu wodociągowym, a jeżeli nie to zawnioskował,  żeby takie tablice wróciły, bo one dawały jasność mieszkańcom, kto jest właścicielem tego mienia oraz przypomniał, że nie otrzymał informacji gdzie znajduje się ściągnięte z sali narad godło.

W odpowiedzi sołtys wsi Marciszów Adam Chronowski poinformował, że godło zostało przez niego zabezpieczone i je odda.

W kwestii tabliczek na mieniu wodociągowym radny Waldemar Gurgul wyjaśnił, że wszystkie tabliczki, o których wie były źle obsadzone, materiał był zły i po iluś latach przerdzewiały i one są zabezpieczone w wodociągach i nie ma żadnej złej woli pracowników wodociągów. 

     

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                               Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                              Julian Polański
Insp. ds. biura rady,
ogólno-organizacyjnych                                                                                                       

Metryka

sporządzono
2023-02-03 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-02-03 08:39 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-02-03 08:48 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
161
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.