Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VI/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 24 sierpnia 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2007 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VI/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 24 sierpnia 2022 r.

PROTOKÓŁ NR VI/2022

z posiedzenia Komisji Budżetu

odbytej w dniu 24 sierpnia 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Nieobecna radna Jolanta Sanojca.

 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:40 zakończenie 12:05.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

W związku z nieobecnością radnej Jolanty Sanojcy radna Jadwiga Adamczyk – Zastępca Przewodniczącej Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

Przedstawiony porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności.

 

Informację o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 2022 roku oraz o działaniach podejmowanych przez gminę w celu poprawy ściągalności przedstawiła członkom Komisji Skarbnik Gminy Edyta Bania.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Skarbnik Gminy przestawiła informację, dotycząca realizacji zobowiązań z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych za I półrocze 2022 r.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Na wniosek członków Komisji Skarbnik Gminy przedstawiła dochody za I półrocze 2022 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, a następnie podjęto dyskusję w kwestii zasadności likwidacji gniazd zlokalizowanych przy drogach głównych, które generują największe koszty.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

 

 

 

Ad.4.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Marciszów na rok szkolny 2022/2023,

 

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pustelniku,

 

c/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pustelniku,

 

d/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

 

e/ projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,

Po przenalizowaniu skierowano pod obrady sesji.

 

f/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów,

 

Projekty uchwał przeanalizowano podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych radny Mirosław Wolak poinformował członków Komisji, że rozważa możliwość zastosowania głosowania korespondencyjnego w przypadku kilku radnych w związku ze zgłaszanymi sygnałami,

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Anna Płaszczyńska Jolanta Sanojca

Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

 

Metryka

sporządzono
2022-10-16 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-10-16 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-10-16 22:58 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
94
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.