Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR V/2022 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 sierpnia 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2003 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR V/2022 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 sierpnia 2022 r.

PROTOKÓŁ NR V/2022

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej

odbytej w dniu 22 sierpnia 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Nieobecni radny Waldemar Gurgul.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00 zakończenie 13:45.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Ocena realizacji inwestycji oraz funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku.

4/ Opiniowanie projektów uchwał.

5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radny Julian Polański – Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

 

Ad.3

Ocena realizacji inwestycji oraz funduszu sołeckiego za I półrocze 2022 roku.

 

Ocenę realizacji inwestycji za I półrocze 2022 roku przedstawił Pan Marek Banaś – kierownik referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Podczas analizy inwestycji, dotyczącej oświetlenia z Polskiego Ładu radny Mirosław Wolak poinformował, że wójt deklarował, że pieniądze z Polskiego Ładu miały być na oświetlenie, a te które są w funduszu sołeckim na oświetlenie miały być dodatkowe. Zapisy w funduszach sołeckich są określone i Ciechanowice nie mają modernizacji oświetlenia w gminie Marciszów, czyli zgodnie z uchwałą budżetową nie wolno tych pieniędzy automatycznie przerzucić bez woli zebrania wiejskiego. Chciałby, aby te uzgodnienia były realizowane i przestrzegane.

W dalszej części posiedzenia radny Julian Polański wyraził niezadowolenie, że podczas jednej z rozmów z kierownikiem, dotyczących zapytania o ujęcia w przetargu dróg został poinformowany, że czeka się na sesję i na przesunięcie środków. Radny zastanawia się gdzie są te inwestycje. Następnie radny zwrócił uwagę, że w dzisiejszej uchwale budżetowej znajduje się droga w Sędzisławiu, która nie była ujęta w budżecie i prosi, aby nie okłamywać radnych.

 

Następnie podczas omawiania inwestycji drogowych radny Julian Polański nawiązał do planowanego remontu drogi do plebanii w Ciechanowicach i zwrócił uwagę, że o inwestycjach decyduje sołectwo i radni, a wójt wykonuje. Droga na działce nr 286 miała być robiona w pierwszej kolejności zgodnie z wolą sołectwa.

Radny Marcin Frasunek podziela niezadowolenie radnego Juliana Polańskiego, ponieważ organizowane są spotkania, tworzymy budżet, coś ustalamy, informujemy o tym mieszkańców, a tu poza konkursem mamy robione inne rzeczy, a plany są nieruszone.

Następnie radny Stefan Zawierucha nawiązał do wypowiedzi Pana Marka Banasia, dotyczącej ulicy Dworcowej i zwraca uwagę, że jest wniosek Komisji Infrastruktury Technicznej o wycofanie tej inwestycji. Jest to niemożliwe włącznie z oddaniem dworca. Jako radny miejscowości Świdnik zwraca uwagę na drogę do budynku nr 47 w Świdniku oraz drogę do przejazdu kolejowego w centrum wsi, w sprawie której radny napisał wiele pism i nie widzi ich do realizacji. Jako mieszkaniec Marciszowa radny Zawierucha nie widzi w budżecie do realizacji drogi na ulicy Pocztowej w Marciszowie.

 

W dalszej części posiedzenia w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka, dotyczącym zakupu tyrolki na plac zabaw w Marciszowie na posiedzenie Komisji zaproszono Panią Aleksandrę Łukaszun inspektora ds. kultury, sportu i turystyki, która wyjaśniła, że ceny wzrosły i całe wyliczenie inwestycji przekazała sołtysowi. Radny Marcin Frasunek stwierdził, że fundusz sołecki był planowany jesienią i jeżeli urząd opieszale do tego podchodził to nie rozumie dlaczego mieszkańcy mają na tym tracić.

 

Następnie radny Mirosław Wolak podsumował, że decyzje mieszkańców i rad sołeckich powinny być w znacznym stopniu podtrzymywane. Budżet gminy jest integralną częścią funduszu sołeckiego i powinno być dołożone z budżetu, tak żeby to co zaplanowali mieszkańcy zostało zrealizowane.

Na zakończenie dyskusji na wniosek radnego Stefana Zawieruchy pani Aleksandra Łukaszun omówiła fundusz sołecki wsi Świdnik.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

Ad.4.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Marciszów na rok szkolny 2022/2023,

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pustelniku,

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

c/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pustelniku,

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

d/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

Projekt uchwały omówiła zaproszona na posiedzenia Komisji Skarbnik Gminy Marciszów Edyta Bania oraz omówiła kwestię planowanego zaciągnięcia kredytu.

W dalszej części posiedzenia na wniosek radnego Marcina Frasunka Skarbnik Gminy omówiła planowane wydatki oświatowe, natomiast radny Stefan Zawierucha poprosił Skarbnik Gminy, aby na sesji omówiła ile dopłacamy do wodociągów. Radny Zawierucha uważa, że z punktu widzenia jest nielogiczne trzymać odrębny zakład i uważa, że jest to dobry czas, aby postawić w likwidacji Zakład Gospodarki Komunalnej w Marciszowie.

W toku dyskusji ustalono, że temat likwidacji ZGK Wodociągi Marciszowskie zostanie omówiony na wspólnej komisji w miesiącu wrześniu.

Po przeprowadzeniu dyskusji oraz po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022 Komisja złożyła wniosek o wycofanie z projektu uchwały zadania pn. „Remont dogi gminnej nr 114367D w Sędzisławiu”.

Jako uzasadnienie Komisja wskazała, że zadanie nie jest ujęte w budżecie gminy na rok 2022. Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie / nieobecny radny Waldemar Gurgul/.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

e/ projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,

Po przenalizowaniu skierowano pod obrady sesji.

 

f/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów,

Bez uwag uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych na wniosek radnego Stefana Zawieruchy Komisja Infrastruktury Technicznej złożyła wniosek o natychmiastowe udzielenie informacji o przyczynach oraz podstawach prawnych niewypłacenia diet radnym w miesiącu lipcu.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie / nieobecny podczas głosowania radny Waldemar Gurgul/.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia radny Mirosław Wolak zaproponował powołanie w miesiącu październiku Komisji Statutowej w celu analizy dokumentacji.

Następnie na posiedzenie Komisji zaproszono Pana Bartłomieja Nawrockiego, który omówił szczegóły zakres oraz koszty wykonywanej inwestycji fotowoltaicznej w szkole.

 

W dalszej części spraw różnych w obecności Pana Bartłomieja Nawrockiego:

- radny Łukasz Leder zgłosił konieczność wykoszenia terenów cmentarzy oraz przekopania rowu w Pastewniku przy nowo wykonywanej drogi oraz przypomniał o konieczności naprawy przystanku w Pastewniku,

- radny Andrzej Mitczak poprosił o rozwiązanie tematu kaplicy w Ciechanowicach przed świętem zmarłych oraz uprzątniecie kamieni z drogi powiatowej w Ciechanowicach,

- radny Marcin Frasunek przypomniał o konieczności odtworzenia zaoranej drogi przy szlaku Krąglak,

- radny Stefan Zawierucha poprosił o podjęcie działań w celu odtworzenia zagrodzonej drogi gminnej koło dwóch mieszkańców Świdnika, a także poprosił o wyczyszczenie rowu na ulicy Pocztowej

- radny Mirosław Wolak przypomniał o konieczności naprawy mrugającej lampy koło budynku nr 27 w Ciechanowicach

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Anna Płaszczyńska Julian Polański

Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

Metryka

sporządzono
2022-10-16 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-10-16 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-10-16 22:54 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
110
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.