Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR V/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 22 czerwca 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 1965 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR V/2022 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 22 czerwca 2022 r.

PROTOKÓŁ NR V/2022

z posiedzenia Komisji Budżetu

odbytej w dniu 22 czerwca 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 14:10.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Wysokość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych – źródła pozyskania, faza realizacji inwestycji.

4. Wydatki finansowe na zimowe utrzymanie dróg.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radna Jolanta Sanojca - Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Wysokość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych – źródła pozyskania, faza realizacji inwestycji.

 

Pan Marek Banaś kierownik referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska omówił wysokość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych, źródła ich pozyskania oraz fazę realizacji inwestycji.

 

W dalszej części posiedzenia na wniosek radnego Mirosława Wolaka Pan Marek Banaś omówił terminy wykonania poszczególnych inwestycji. Następnie radny Mirosław Wolak wyraził obawy, że w bieżącym roku nie uda się wykonać żadnej inwestycji oświetleniowej. Jako przykład podał oświetlenie wsi Ciechanowice.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

Ad.4.

Wydatki finansowe na zimowe utrzymanie dróg.

 

W ramach realizacji tematu podjęto dyskusję w kwestii zakupionego sprzętu do odśnieżania.

 

Następnie w związku z obawami radnego Mirosława Wolaka, dotyczącymi niewykorzystania zabezpieczonych środków funduszu sołeckiego wsi Ciechanowce na oświetlenie, Pan Marek Banaś przedstawił możliwości uzyskania pozwolenia na budowę na oświetlenie do końca roku.

Następnie w związku z zapytaniami członków komisji Pan Marek Banaś omówił możliwość wprowadzenia częściowych płatności dla wykonawcy, realizującego planowane inwestycje oświetleniowe na terenie gminy.

Ad.5.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów,

 

b/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Mo-To Mateusz Ziajkiewicz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

 

c/ projekt uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

 

d/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

 

Po przeanalizowaniu projekty uchwał skierowano pod obrady sesji.

 

Ad.6.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych radny Mirosław Wolak Przewodniczący Rady Gminy Marciszów poinformował o piśmie skierowanym do rady o przedstawienie informacji, dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok oraz poinformował o podjętych krokach w związku z otrzymaną korespondencją.

Pismo wraz z odpowiedzią stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Anna Płaszczyńska Jolanta Sanojca

Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

 

Metryka

sporządzono
2022-09-10 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-09-10 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-09-10 00:47 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
83
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.