Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VII/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 czerwca 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 1943 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VII/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 21 czerwca 2022 r.

PROTOKÓŁ NR VII/2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytej w dniu 21 czerwca 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:30 zakończenie 14:50.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Analiza inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2022 roku.

4/ Opiniowanie projektów uchwał.

5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radny Andrzej Kiper Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Analiza inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2022 roku.

 

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Marek Banaś – kierownik referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, dokonał analizy inwestycji wykonanych i planowanych do wykonania w 2022 roku.

 

W dalszej części posiedzenia w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Kipra Pan Marek Banaś omówił zasady składania wniosków o dofinansowanie oraz rodzaje źródeł dofinansowania.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

Ad.4.

Opiniowanie projektów uchwał.

a/ projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów,

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

b/ projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji Mo-To Mateusz Ziajkiewicz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

c/ projekt uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

Projekt uchwały omówiła zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Lilianna Tokarska

 

 

d/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

Projekt uchwały omówiła zaproszona na posiedzenie Komisji Skarbnik Gminy Edyta Bania.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

Ad.5.

Sprawy różne, wnioski.

 

W sprawach różnych:

- radny Jan Koszyk zgłosił, że w Wieściszowicach pod Zegarem koło budynku nr 93 nie świeci lampa,

- w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Kipera omówiony został stan zaawansowania prac ulicy Dworcowej w Marciszowie, a następnie podjęto dyskusję w kwestii zasadności wykonania planowanej inwestycji,

- radna Marta Suhak - Ogłaza poprosiła o uzupełnienie ubytku asfaltu na ulicy Kościelnej w Marciszowie,

- radny Andrzej Kiper zgłosił konieczność uzupełnienia lub ewentualnie zabezpieczenia ubytku po studzience, znajdującego się na terenie parkingu przy kościele w Marciszowie,

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                           Przewodniczący Komisji

Anna Płaszczyńska                                                                                          Andrzej Kiper

Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

Metryka

sporządzono
2022-09-05 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-09-05 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-09-05 11:28 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
111
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.