Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 Wójta Gminy Marciszów z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów. - 2019, menu 171, artykuł 602 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 Wójta Gminy Marciszów z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów.

ZARZĄDZENIE Nr 39/2019
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 06 maja 2019 r.

w sprawie: opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2017 r.poz.1875/,

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalić wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich położonych na terenie Gminy Marciszów.

§ 2

Zasady i wysokość opłat określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Marciszów nr 7 /2018 z dnia 08 stycznia 2018 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

 

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
39/2019 z dnia 06 maja  2019 r.

 

1.Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich i Domu Kultury w Marciszowie dla niżej wymienionych imprez:

•   wesele – 300,00 zł + 23% VAT, dzień następny 200,00 zł + 23% VAT

•   chrzciny, komunie –170,00 zł + 23 % VAT- do 20 osób - 200,00 zł + 23% VAT powyżej 20 osób

•   imprezy rodzinne  -170,00 zł + 23 % VAT- do 20 osób - 200,00 zł + 23% VAT powyżej  20 osób

•   18 urodziny - 200,00 zł + 23 % VAT- do 20 osób - 250,00 zł + 23% VAT powyżej  20 osób

•   spotkania integracyjne, sylwester  –300,00 zł + 23 % VAT

•   inne / kiermasze, prezentacje, spotkania okolicznościowe, zebrania np.  

    wspólnot mieszkaniowych, kół / - od 40,00 zł /godzinę + 23 % VAT

2. Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Marciszowie oraz świetlicach w Ciechanowicach, Wieściszowicach i Sędzisławiu w sezonie grzewczym  dla niżej wymienionych imprez:

•   wesele – 700,00 zł + 23% VAT – za 1 dzień, dzień następny 500,00 zł + 23% VAT

•   chrzciny – 200,00 zł + 23 % VAT- do 20 osób - 250,00 zł + 23% VAT powyżej  20 osób

•   imprezy rodzinne  - 200,00 zł + 23 % VAT do 20 osób - 250,00 zł + 23% VAT powyżej  20 osób

•   18 urodziny - 250,00 zł + 23 % VAT- do 20 osób - 300,00 zł + 23% VAT powyżej  20 osób

•   spotkania integracyjne, sylwestra – 500,00 zł + 23 % VAT

•   inne / kiermasze, prezentacje, spotkania okolicznościowe, zebrania np. wspólnot mieszkaniowych, kół / - od 50 zł /godzinę + 23 % VAT

3. Ustala się kaucję zwrotną za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w wysokości 200,00 zł.

4. Ustala się kaucję zwrotną za wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Marciszowie w wysokości 300,00 zł.

5. Wynajem powyższych pomieszczeń następuje na wniosek osobyzainteresowanej  wynajmem po uprzednim podpisaniu umowy i wniesieniu opłat.

6. Zwalnia się z wyżej wymienionych opłat za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich  wymienione podmioty:

- Rady Sołeckie, które organizują imprezy wiejskie, z których dochód przeznaczony jest na doposażenie świetlic.

- PZERiI Oddział w Marciszowie, Jednostki OSP, Kluby Sportowe

7. Wójt Gminy Marciszów zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Marciszowie oraz w świetlicach wiejskich w Ciechanowicach, Wieściszowicach i Sędzisławiu w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach na wniosek ubiegającego się o najem.

8. Wójt Gminy Marciszów zastrzega sobie możliwość zwolnienia z opłat za wynajem pomieszczeń w Domu Kultury w Marciszowie oraz świetlicach wiejskich w Ciechanowicach, Wieściszowicach i Sędzisławiu w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach na wniosek ubiegającego się o najem.

Powyższe kwoty wynikają z kalkulacji kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

Metryka

sporządzono
2019-05-06 przez Doliny Katarzyna
udostępniono
2019-05-06 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2019-10-23 11:20 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
313
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.