Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIII/76/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów - 2019, menu 170, artykuł 674 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr XIII/76/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów

UCHWAŁA Nr XIII/76/19

Rady Gminy Marciszów

z dnia 30 grudnia 2019r

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity DZ.U. z 2019 roku, poz.1282 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( DZ.U. z 2018 roku, poz. 936)  Rada Gminy Marciszów

 

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Pana Wiesława Cepielika - Wójta Gminy Marciszów  w następującej wysokości:

1)     wynagrodzenie zasadnicze w kwocie:                      – 4.700,00 zł

2)     dodatek funkcyjny w kwocie:                                  – 1.900,00 zł

3)     dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w wysokości:                                       –  2.640,00 zł

4)     dodatek za wieloletnią  pracę w wysokości 14% wynagrodzenia zasadniczego, zmiana o 1% z dniem 01 stycznia,każdego roku maksymalnie 20%  w kwocie        -     658,00 zł                                   

§ 2

Ponadto Wójtowi Gminy  zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagrody jubileuszowe  i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

§ 4

Traci moc uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Marciszów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Wolak

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku (DZ.U. z 2018 roku, poz. 936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  z dniem 01 lipca 2018 roku obowiązuje nowy taryfikator  dla  pracowników samorządowych  zatrudnionych na podstawie wyboru. W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018r. dokonano wyboru nowego Wójta  Gminy, który złożył ślubowanie w dniu 20 listopada 2018r.

W związku  z powyższym  organ stanowiący winien podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów z mocą jej obowiązywania od dnia 20 listopada 2018 roku.

 

Dotychczasowe wynagrodzenie Wójta Gminy przedstawia się następująco:


- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                   - 4.700,00 zł

- dodatek funkcyjny w kwocie                               - 1.700,00 zł

- dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie                          - 2.560,00 zł

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie                                           - 1.100,00 zł

 

Nowe  uregulowania określają:

- dla wójta w gminie do 15 tys. mieszkańców

 a) wynagrodzenie zasadnicze od 3.400,00 zł do 4.700,00 zł

 b) maksymalny poziom  dodatku funkcyjnego  - 1.900, 00 zł

 c) dodatek specjalny  w kwocie co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia  zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

Sporządziła:
Marta Jędrzejowska
Sekretarz Gminy

 

Metryka

sporządzono
2019-12-30 przez Jędrzejowska Marta
udostępniono
2019-12-30 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2020-01-08 08:14 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
296
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.