Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XII/72/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019 - 2019, menu 170, artykuł 647 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr XII/72/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019

UCHWAŁA Nr XII/72/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2019 r.

 w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019.

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 863 ze zm.)   Rada Gminy Marciszów

 

 u c h w a l a   co  następuje:

 

§ 1

  

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę       34.722,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę        34.722,00

           

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę       34.722,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę        34.722,00

 

zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 Plan dochodów po zmianach                                  21.952.083,65 zł

Plan wydatków po zmianach                                 20.014.714,57 zł

  

§ 2

 

W uchwale Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2019, który jednocześnie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                   

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

                        

UZASADNIENIE

 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             34.722,00 zł

 

W dziale 750 rozdział 75075 w kwocie 1.400,00 na zakup ekologicznych toreb z herbem gminy Marciszów.

W dziale 801 rozdział 80113 w kwocie 10.857,00 zł w związku z regulacją płac dla opiekuna przewozu dzieci do szkoły oraz na pokrycie kosztów dowozu dzieci, rozdział 80104 w kwocie 6.200,00 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Marciszów w placówkach przedszkolnych poza terenem gminy.

W dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 12.265,00 zł w związku z regulacją płac dla osób pracujących w bibliotekach gminnych.

W związku ze zmianą zadania w Funduszu Sołeckim Sołectwa Pastewnik dokonuje się zwiększenia - w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 4.000,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej”.

 

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę           34.722,00 zł

 

W dziale 630 rozdział 63003 w kwocie 1.400,00 zł w związku z niższą realizacją wydatków.

W dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 29.322,00 w związku z niższą realizacją wydatków.

W związku ze zmianą zadania w Funduszu Sołeckim Sołectwa Pastewnik dokonuje się zmniejszenia - w dziale 900 rozdział 90095 w kwocie 3.000,00 zł w związku z rezygnacją z zadania „ zakup altany ogrodowej”,

- w dziale 921 rozdział 92105 w kwocie 930,00 zł w związku z rezygnacją z części  zadania „ organizacja imprez kulturalnych’, rozdział 92109 w kwocie 70,00 zł w związku z rezygnacją z części  zadania „opłata za internet ”.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

Załączniki nr 1, 2

Metryka

sporządzono
2019-11-29 przez Bania Edyta
udostępniono
2019-11-29 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2019-12-10 11:37 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
304
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.