Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018, menu 90 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:34

Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr I/9/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 18b art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:28

Uchwała Nr I/8/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.

UCHWAŁA Nr I/8/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów
Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:23

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po

UCHWAŁA Nr I/7/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na rok 2019. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:20

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr I/6/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity DZ.U. z 2016 roku, poz.902 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem
Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:18

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.

UCHWAŁA Nr I/5/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych. Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018, poz.994 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Ustala się liczbę członków Komisji: a/ Komisja d/s.
Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:14

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

UCHWAŁA Nr I/4/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na podstawie art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018, poz.994 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie: 1. Marta Suhak-Ogłaza 2.
Data wytworzenia 2018-11-29, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:13

Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA Nr I/3/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art.18 a ust. 1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018, poz.994 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala. co następuje: § 1 Powołuje się stałą Komisję Rewizyjną w liczbie 5 członków wybranych spośród radnych w składzie: 1.
Data wytworzenia 2018-11-20, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:12

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 20 listopada 2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr I/2/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 20 listopada 2018 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów. Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018, poz.994 ze zmianami/ po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Stwierdza się wybór radnego Dawida Chęcińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
Data wytworzenia 2018-11-20, ostatniej modyfikacji 2018-12-07 11:10

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 20 listopada 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr I/1/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 20 listopada 2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów. Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2018, poz.994 ze zmianami/ po przeprowadzeniu tajnego głosowania Rada Gminy Marciszów Uchwala, co następuje: § 1 Stwierdza się wybór radnego Mirosława Wolaka na Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
Data wytworzenia 2018-10-25, ostatniej modyfikacji 2018-11-23 16:33

Uchwała Nr LVII/275/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.

UCHWAŁA Nr LVII/275/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2018 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje: §
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.