Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 276 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Data wytworzenia 2023-03-16, ostatniej modyfikacji 2023-03-16 14:26

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 21/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 21/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz.
Data wytworzenia 2023-03-09, ostatniej modyfikacji 2023-03-09 13:22

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wpisania obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Marciszów.

ZARZĄDZENIE NR 28/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wpisania obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Marciszów. Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm), w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu
Data wytworzenia 2023-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-03-08 10:02

ZARZĄDZENIE Nr 25/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 530) w związku z art. 33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2023-02-20, ostatniej modyfikacji 2023-02-20 10:02

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – Wójt Gminy Marciszów zarządza, co następuje: §
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-02-17 13:05

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji

Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r.
Data wytworzenia 2023-02-13, ostatniej modyfikacji 2023-02-13 12:47

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu w zakresie wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w gminie Marciszów przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu w 2023 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r.
Data wytworzenia 2023-02-09, ostatniej modyfikacji 2023-02-09 12:40

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530) w związku z § 8 Zarządzenia Nr 10/09 Wójta Gminy Marciszów z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
Data wytworzenia 2023-01-31, ostatniej modyfikacji 2023-01-31 12:54

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publiczneg

Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Marciszów jest organem prowadzącym. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
Data wytworzenia 2023-01-26, ostatniej modyfikacji 2023-02-03 15:22

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 26.01.2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 26.01.2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2023-01-12, ostatniej modyfikacji 2023-01-12 10:07

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie w roku 2023.

Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Marciszowie w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 70a ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.