Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2022, bieżące, menu 266 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

Data wytworzenia 2022-11-30, ostatniej modyfikacji 2023-08-11 12:26

UCHWAŁA Nr XLVI/285/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszo

UCHWAŁA Nr XLVI/285/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszowice, Ciechanowice i Sędzisław. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zmianami), oraz art.
Data wytworzenia 2023-01-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-24 09:28

Uchwała Nr XLVII/296/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r.

U C H W A Ł A Nr XLVII/296/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Marciszów u c h w a l a co następuje:
Data wytworzenia 2023-01-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-24 09:28

Uchwała Nr XLVII/295/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r.

U C H W A Ł A Nr XLVII/295/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2022 poz. 1634 ze zm. ), Rada Gminy Marciszów u c h w a l a co następuje: § 1 Zwiększa
Data wytworzenia 2023-01-24, ostatniej modyfikacji 2023-01-24 09:28

Uchwała Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr XLVII/291/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Data wytworzenia 2023-01-12, ostatniej modyfikacji 2023-01-12 12:49

UCHWAŁA Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Data wytworzenia 2022-03-08, ostatniej modyfikacji 2023-01-10 13:25

UCHWAŁA Nr XXXVI/225/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 28.01.2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Ś

UCHWAŁA Nr XXXVI/225/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 28.01.2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zmianami), oraz art. 14 ust. 1 i art.
Data wytworzenia 2023-01-03, ostatniej modyfikacji 2023-01-03 14:47

UCHWAŁA NR XLVII/292/2022 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie:  przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Marciszów na lata 2022 - 2032”

UCHWAŁA NR XLVII/292/2022 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Marciszów na lata 2022 - 2032”. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.7 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559), uchwala się co następuje: §1 Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marciszów na
Data wytworzenia 2023-01-03, ostatniej modyfikacji 2023-01-03 14:39

UCHWAŁA Nr XLVII/294/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr XLVII/294/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2022 poz. 559 ze zmianami/ oraz art. 231 §1 a także art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz.
Data wytworzenia 2023-01-03, ostatniej modyfikacji 2023-01-03 14:35

UCHWAŁA NR XLVII/293/2022 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na lata 2023-202

UCHWAŁA NR XLVII/293/2022 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na lata 2023-2025" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 4 1 ust. 1 ust. 2 i ust. 5 oraz art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
1 / 8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.