Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieżące, menu 257 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2024-03-29, ostatniej modyfikacji 2024-03-29 14:25

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RGKŚ.6220.02.2024 Marciszów, dnia 29.03.2024 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 775, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2024-03-13, ostatniej modyfikacji 2024-03-14 08:40

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  punktu przetwarzania  drewnianych palet, odpad o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna) przewidzianego do realizacji

Marciszów, dnia 12.03.2024 r. RGKŚ.6220.01.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 775, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 13:08

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

RGKŚ.6220.10.2022 Marciszów, dnia 08.02.2024 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z zm.), oraz na podstawie, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 13:01

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

RGKŚ.6220.5.2022 Marciszów, dnia 08.02.2024 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z zm.), oraz na podstawie, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.
Data wytworzenia 2023-12-28, ostatniej modyfikacji 2023-12-28 12:00

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części d

RGKŚ.6220.10.2022 Marciszów, 28.12.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2023-12-28, ostatniej modyfikacji 2023-12-28 11:45

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na częś

RGKŚ.6220.5.2022 Marciszów, 28.12.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2023-12-20, ostatniej modyfikacji 2023-12-20 15:26

obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Marciszów, 18.12.2023 r. RGKŚ.6220.12.2023 O B W I E S Z C Z E N I E /Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) dalej kpa oraz w związku z art. 73 ust. 1, a także art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2023-12-15, ostatniej modyfikacji 2023-12-15 13:33

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 377 i 383/2 obręb Ciechanowice, gmina Ma

Marciszów, dnia 13 grudnia 2023 r. RGKŚ.6220.6.2023 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49, art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.) dalej kpa; Wójt Gminy Marciszów zawiadamia, że postanowieniem
Data wytworzenia 2023-11-14, ostatniej modyfikacji 2023-11-14 10:37

Obwieszczenie o wydaniu postanowień dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 16/1 obręb 0002 Domanów, 130/3, 133/1, 138/1, 142/1, 151/1 obręb 0006 Pu

RGKŚ.6220.5.2023 Marciszów, 10.11.2023 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t:. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2023, poz.
Data wytworzenia 2023-10-11, ostatniej modyfikacji 2023-10-11 13:01

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RGKŚ.6220.4.2022 Marciszów, 10.10.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa
1 / 15
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.