Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieżące, menu 257 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2021-09-16, ostatniej modyfikacji 2021-09-16 14:28

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych każda o mocy do 1MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 164/1 we wsi Domanów

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735 – dalej: „Kpa”) oraz na podstawie, art. 73 ust. 1 , art. 74 ust.3  i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ...
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-08 13:13

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 64 we wsi Sędzisław”

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs...
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-08 13:10

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,na działce nr 275/3 we wsi Świdnik”

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs...
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-08 13:08

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,na działce nr 279/2 we wsi Świdnik”

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs...
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-08 13:01

OBWIESZCZENIE zakończenie postępowania dowodowego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Eksploatacja i przeróbka złoża piaskowo-żwirowego „Sędzisław IV””, na działkach 164/5 i 135

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeńs...
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-08 12:53

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE nowy termin uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dwie elektrownie fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda, przewidzianych do realizacji na działkach 472, 473/1 i 477 wg ew. gr. we wsi Świdnik

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735) Wójt Gminy Marciszów, informuje, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwar...
Data wytworzenia 2021-09-08, ostatniej modyfikacji 2021-09-08 12:51

OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE nowy termin uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia „Farma fotowoltaiczna PV Ciechanowice o mocy 70MW wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi” przewidziana do realizacji na działkach nr wg ew. gr

Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735) Wójt Gminy Marciszów, informuje,że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwaru...
Data wytworzenia 2021-08-30, ostatniej modyfikacji 2021-08-30 10:41

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA przedsięwzięcie: Budowa magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowaniem projektu pn. ""Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA zwiadomienie o wydanych opiniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowaniem projektu pn."Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchos...
Data wytworzenia 2021-08-30, ostatniej modyfikacji 2021-08-30 10:38

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA przedsięwzięcie: Budowa magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowaniem projektu pn."Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosławice dla Gminy Bolków"

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOLKOWA o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie magistralnej sieci wodociągowej w związku z opracowaniem projektu pn."Budowa ujęcia wody w miejscowości Wierzchosł...
Data wytworzenia 2021-08-19, ostatniej modyfikacji 2021-08-19 11:19

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidziana do rea

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 735 – dalej: „Kpa”) oraz na podstawie, art. 73 ust. 1 , art. 74 ust.3  i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ...
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.