Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieżące, menu 257 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2024-06-14, ostatniej modyfikacji 2024-06-14 08:18

DECYZJA NR  1/2024/DŚ (sprawa RGKŚ.6220.4.2024)

Marciszów, dnia 13 czerwca 2024 r. RGKŚ.6220.4.2024 DECYZJA NR 1/2024/DŚ Na podstawie art. 105. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960, r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w odniesieniu do wniosku Pana Marka Cegłowskiego, zam. ul. Solskiego 33, 60-184 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego „Budowę zespołu instalacji fotowoltaicznej
Data wytworzenia 2024-05-22, ostatniej modyfikacji 2024-05-22 15:23

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Marciszów z dnia 22.05.2024 r. (znak: RGKŚ.6220.3.2024) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Marciszów, dnia 22 maja 2024 r. RGKŚ.6220.3.2024 OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Marciszów na podstawie art. 33a w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), dalej „UOOŚ” zawiadamia o rozpoczęciu procedury
Data wytworzenia 2024-05-22, ostatniej modyfikacji 2024-05-22 15:21

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Marciszów z dnia 22.05.2024 r. (znak: RGKŚ.6220.2.2024) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Marciszów, dnia 22 maja 2024 r. RGKŚ.6220.2.2024 OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa Wójt Gminy Marciszów na podstawie art. 33a w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), dalej „UOOŚ” zawiadamia o rozpoczęciu procedury
Data wytworzenia 2024-05-21, ostatniej modyfikacji 2024-05-21 15:17

POWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 maja 2024 r. (znak: WOOŚ.420.24.2024.CC.7)

POWIADOMIENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 maja 2024 r. (znak: WOOŚ.420.24.2024.CC.7) o wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
Data wytworzenia 2024-03-29, ostatniej modyfikacji 2024-03-29 14:25

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RGKŚ.6220.02.2024 Marciszów, dnia 29.03.2024 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 775, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2024-03-13, ostatniej modyfikacji 2024-03-14 08:40

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  punktu przetwarzania  drewnianych palet, odpad o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna) przewidzianego do realizacji

Marciszów, dnia 12.03.2024 r. RGKŚ.6220.01.2024 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 775, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, art. 74 ust.3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-06-03 13:34

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

RGKŚ.6220.10.2022 Marciszów, dnia 08.02.2024 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z zm.), oraz na podstawie, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-06-03 13:41

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o odwołaniu od decyzji

RGKŚ.6220.5.2022 Marciszów, dnia 08.02.2024 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z zm.), oraz na podstawie, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.
Data wytworzenia 2023-12-28, ostatniej modyfikacji 2023-12-28 12:00

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części d

RGKŚ.6220.10.2022 Marciszów, 28.12.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Data wytworzenia 2023-12-28, ostatniej modyfikacji 2023-12-28 11:45

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na częś

RGKŚ.6220.5.2022 Marciszów, 28.12.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa
1 / 15
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.