Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieżące, menu 257 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wytworzenia 2023-09-28, ostatniej modyfikacji 2023-09-28 17:10

Decyzja z dnia 27.09.2023 r. umarzająca postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybnego „KARI”, wraz z rurociągami i infras

Marciszów, dnia 27.09.2023 r. RGKŚ.6220.12.2021 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 § 1, art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023, poz. 775) w związku z art. 73 ust. 1 i 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Data wytworzenia 2023-09-28, ostatniej modyfikacji 2023-09-28 17:03

Obwieszczenie-zawiadomienie z dnia 27.09.2023 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu Przetwórstwa Mięsno-Rybne

Marciszów, 27.09.2023 r. RGKŚ.6220.12.2021 O B W I E S Z C Z E N I E/Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-09-18 14:06

OBWIESZCZENIE o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu: Stowarzyszenia Kotlina Marciszowska z/s w Pustelniku, gmina Marciszów.

Marciszów, dnia 18.09.2023 r. RGKŚ.6220.5.2023 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 zwana dalej „kpa”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r.
Data wytworzenia 2023-09-18, ostatniej modyfikacji 2023-09-18 14:01

O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 16/1 obrę

Marciszów, dnia 18.09.2023 r. RGKŚ.6220.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 10 §1, art. 36 §1 i §2, art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
Data wytworzenia 2023-08-22, ostatniej modyfikacji 2023-08-22 14:02

Obwieszczenie o wydaniu postanowień dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid.: 377 i 383/2 obręb Ciechanowice, gmina Marciszów"

RGKŚ.6220.6.2023 Marciszów, 14.08.2023 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.
Data wytworzenia 2023-08-17, ostatniej modyfikacji 2023-08-17 15:10

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 81/2 w 

RGKŚ.6220.10.2022 Marciszów, 16.08.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 79a i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Data wytworzenia 2023-08-17, ostatniej modyfikacji 2023-08-17 13:30

Obwieszczenie o o złożeniu przez inwestora wniosku o wycofanie wniosku

Marciszów, dnia 16.08.2023 r. RGKŚ.6220.12.2021 OBWIESZCZENIE / ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Data wytworzenia 2023-08-17, ostatniej modyfikacji 2023-08-17 13:27

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Marciszów”

RGKŚ.6220.4.2022 Marciszów, 16.08.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 79a oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Data wytworzenia 2023-08-17, ostatniej modyfikacji 2023-08-17 13:22

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjny

RGKŚ.6220.5.2022 Marciszów, 16.08.2023 r. Z A W I A D O M I E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 79a oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej k.p.a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Data wytworzenia 2023-08-16, ostatniej modyfikacji 2023-08-16 15:33

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach  o nr ewid.: 1

Marciszów, dnia 14.08.2023 r. RGKŚ.6220.5.2023 O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 10 §1, art. 36 §1 i §2, art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 735), W ó j t G m i n y M a r c i s z ó w z a w i a d a m i a strony postępowania, że w ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
1 / 14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.