Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Powszechny Spis Rolny 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Powszechny Spis Rolny 2020, bieżące, menu 235 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

------- plakat2.jpg

 

Wójt  Gminy Marciszów - Gminny Komisarz Spisowy
 informuje o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

N podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Marciszów 

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.   

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki: 

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Marciszów,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty:

1)  Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu kontaktowego,
  • adresu e-mail.

2) Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego wraz z oświadczeniem „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu) 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres j/w z dopiskiem na kopercie „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny Spis Rolny 2020”.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do  08 lipca 2020 r. 

UWAGA: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ważne informacje dla osób zgłaszających się na rachmistrza terenowego:

- kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają wynik pozytywny z egzaminu, umowa jest zawierana z kandydatem, który uzyskał najlepszy wynik, a pozostali są wpisywani na listę rachmistrzów rezerwowych.       

- rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, z które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.    

Do pobrania w załącznikach:      

1)     Zgłoszenie z oświadczeniami

2)     Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

3)     Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów

------- plakat1.jpg

Metryka

sporządzono
2020-06-18 przez Kaznowska Katarzyna
udostępniono
2020-06-18 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-06-19 11:42 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1627
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.