Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa MENU PODMIOTOWE Mienie gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Mienie gminy, bieżące, menu 215 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Mienie gminy

Mienie gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Marciszów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Gmina Marciszów jest właścicielem nieruchomości stanowiących własność wynikającą z decyzji komunalizacyjnych i zapisów w księgach wieczystych, skomunalizowanych w roku 1991 przez Wojewodę Jeleniogórskiego. Komunalizacja mienia następowała z mocy prawa.

W następnych latach dokonywano komunalizacji na wniosek Rady Gminy w Marciszowie w trybie art. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych lub na podstawie postępowania wszczętego z urzędu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Część nieruchomości nabyto w drodze darowizny, kupna oraz w zamian za zaległości podatkowe.

Wszystkie nieruchomości gminne są ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Kamiennej Górze.   

 Na dzień 01 stycznia 2018 r. gmina była właścicielem nieruchomości o ogólnej pow. 336,83 ha.

 

Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 01.01.2018 rok

 1. Grunty gminy- działki o pow. 192,73 ha

2.278.302,68

2. Drogi ogółem pow. 144,10 ha

w tym:

14.471.010,36

   a) Ciechanowice 26,85 ha

2.627.992,32

   b) Domanów 7,46 ha

  286.042,69

   c) Marciszów 30,2307 ha

5.895.537,04

   d) Nagórnik 8,4523 ha

171.769,86

   e) Pastewnik 19,0221 ha

1.003.660,81

   f)Pustelnik 6,9458 ha

983.443,75

   g) Sędzisław 12,0482 ha

1.194.966,52

   h) Świdnik 17,37 ha

1.200.762,70

    i) Wieściszowice 15,72 ha

1.106.834,67

3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym:

11.061.696,44

    a) Budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż

2.125.711,33

4. Infrastruktura techniczna, w tym:

24.272.692,09

    a) Oczyszczalnia i kanalizacja

17.818.115,95

    b) Wodociąg

 3.808.584,55

5. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym o pow. 2,4346 ha

 

wieczystym gminy pow.8869m.kw.

-

Razem:   366,65 ha                       30.365.935,17 zł

                                                                                                                                                                                                              

 Razem:   336,83 ha                                                                 52.083.701,57 zł

W trakcie roku sprawozdawczego w zasób mienia gminnego przejęto grunty o łącznej powierzchni 0,1764 ha, w tym:

•  na własność:

- nieodpłatnie z mocy prawa grunty niezabudowane (drogi) od Skarbu Państwa o pow. 0,1748  ha położony w Marciszowie  oraz o pow.0,0016 ha w Świdniku.

  • W użytkowanie wieczyste:

- nieodpłatnie na podstawie umowy notarialnej od PKP SA prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 0,9035 ha położonego w Sędzisławiu oraz prawo własności posadowionych na tej działce budynku gospodarczego oraz obiektu budowlanego.

W wyniku sprzedaży ubyła powierzchnia 1, nieruchomości, w tym:

- działki niezabudowane o łącznej powierzchni – 1,7076 ha
- działki zabudowane o powierzchni – 0,1510 ha.

 Według stanu na dzień 01.01.2018 roku gmina była  użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 2,4346 ha, za które uiszczała opłatę za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.

Gmina jest w posiadaniu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w ilości 21 szt.

 

1

Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Marciszowie

1

Budynek -Przedszkole w Marciszowie

1

Budynek -Ośrodek Zdrowia w Marciszowie

3

Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie, Świdniku, Pastewniku

3

Budynki bazy PKP w Marciszowie ( budynek wielofunkcyjny, budynek portierni, budynek garaży) 

1

Budynek dworca kolejowego w Marciszowie

1

Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie

8

Budynki świetlice wiejskie:  w Ciechanowicach, Pastewniku, Domanowie, Pustelniku, Nagórniku, Sędzisławiu, Wieściszowicach, Świdniku,   

1

Szatnia dla sportowców w Sędzisławiu

1

Dom Kultury w Marciszowie

  

W skład nieruchomości gminnych wchodzą: grunty rolne, grunty oddane w użytkowanie wieczyste, grunty pod drogami, pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, cmentarze, tereny zielone, boiska,  lasy,  pozostałe (tereny różne, wody stojące, kopalniane, nieużytki i inne).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy Marciszów wynosiła: 335,15 ha.

L.p.

Nazwa

Rok

Rok

 

 

2017

2018

1.

Grunty gminy ogółem, w tym:

336,83 ha

335,15

2.

Użytki rolne

113,98 ha

113,00 ha

3.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

     3,79 ha

3,79 ha

4.

Grunty pod skomunalizowanymi drogami

139,12 ha

139,30 ha

5.

Grunty mieszkaniowe zabudowane

2,64 ha

2,53 ha

6.

Grunty pod cmentarzami

5,69 ha

5,69 ha

7.

Tereny przemysłowe

20,92 ha

20,92 ha

8.

Tereny zielone, rekreacyjne, boiska

10,20 ha

10,20 ha

9.

Lasy

3,00 ha

3,00 ha

10.

Pozostałe tereny (różne, wody stojące, kopalniane, zurbanizowane niezabudowane, zabudowane, nieużytki i inne)

 

20,32  ha

19,55 ha

11.

Użytki kopalniane oddane w użytkowanie wieczyste

17,17 ha

17,17 ha

  

1. Grunty gminy – działki o pow. 190,87 ha

3.192.744,14

2. Drogi ogółem pow. 144,28 ha w tym:

14.578.062,32

a) Ciechanowice  26,85 ha

2.630.143,58

b) Domanów 7,46 ha

283.842,69

c) Marciszów 30,41 ha

5.912.666,07

d) Nagórnik 8,4523 ha

171.769,86

e) Pastewnik 19,0221 ha

998.237,37

f) Pustelnik 6,9458 ha

969.783,50

g) Sędzisław 12,0482 ha

1.307.858,52

h) Świdnik 17,3716 ha

1.193.729,95

i) Wieściszowice 15,72 ha

1.110.030,78

3. Grunty gminy wraz z budynkami, w tym: 

11.188.789,07

a) budynki mieszkalne i użytkowe przeznaczone na sprzedaż 

11.172.552,20

4. Infrastruktura techniczna

3.041.419,24

5. Oczyszczalnia i kanalizacja

15.259.708,18

6. Wodociąg

63.378,75

7. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy o pow. 3,3185 ha 

                                 -

Razem: 335,15 ha                                                                      47.324.101,70

 

  Wartościowe zestawienie mienia gminnego na dzień 31.12.2018 rok

Sporządzona  tabela przedstawia wartość mienia gminnego.

Wartość wykazana jest według kart inwentaryzacyjnych do komunalizacji, a więc mocno zaniżona. Mienia gminnego nie wycenia się na bieżąco ze względu na koszty. Nieruchomości wycenia się przed przystąpieniem do sprzedaży zlecając to biegłemu rzeczoznawcy, który szacuje nieruchomości według cen rynkowych.

      Dochody uzyskane w 2018 roku z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych ogółem wynosiły – 441.054,38 zł, w tym:

  • z tytułu użytkowania wieczystego  – 23.022,31 zł,
  • z tytułu czynszu dzierżawnego, za najem, dzierżawę – 89.359,24 zł,
  • z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 328.672,83 zł        

W 2018 r. Gmina nabyła na podstawie:

- umowy nieodpłatnego przekazania, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności zabudowy położonej w Sędzisławiu o łącznej wartości 199.524,00 zł  

Gmina posiada udziały w:

  • Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kamiennej Górze w wysokości – 624.211,06 zł,
  • Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce w wysokości – 223.000,00 zł.

Metryka

sporządzono
2019-10-28 przez Bania Edyta
udostępniono
2019-10-28 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-03-06 14:41 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2407
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.