Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 199 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-13 12:00

UCHWAŁA NR XXIII/140/2020 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2021

UCHWAŁA NR XXIII/140/2020 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
Data wytworzenia 2020-01-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-12 14:07

UCHWAŁA NR XXIII/139/2020 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marciszów

UCHWAŁA NR XXIII/139/2020 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Marciszów Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 92 i w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
Data wytworzenia 2021-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-12 11:42

UCHWAŁA Nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020

UCHWAŁA Nr XXIII/138/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-05 14:21

UCHWAŁA Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2021. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020, poz.713 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się plany pracy na rok 2021 Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów: - Komisji Oświaty,
Data wytworzenia 2021-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-05 14:21

UCHWAŁA Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXIII/146/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2021. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020 poz.713 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala. co następuje: § 1 Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2021, stanowiący załącznik
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-05 14:19

UCHWAŁA Nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów na rok 2021. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020 poz.713 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marciszów
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-05 14:19

UCHWAŁA Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2021. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020, poz.713 ze zmianami/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza i przyjmuje do realizacji przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów plan pracy Rady
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-05 11:46

UCHWAŁA Nr XXIV/150/2020 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

UCHWAŁA Nr XXIV/150/2020 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ) oraz art. 6k ust.1 pkt.1,ust.2,ust.2a pkt.1 oraz ust.3 ustawy z 13 września 1996r.
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-05 11:44

UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów

UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
1 / 7
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.