Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, menu 170 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-14 11:26

UCHWAŁA NR XIII/77/19 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2020

UCHWAŁA NR XIII/77/19 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zm.), art. 70a ust. 1 i ust. 3, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-08 10:14

Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów

Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), oraz art 226, art. 227, art. 228, art 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz.
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-08 08:14

UCHWAŁA Nr XIII/76/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów

UCHWAŁA Nr XIII/76/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019r w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity DZ.U. z 2019 roku, poz.1282 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-03 14:08

UCHWAŁA Nr XIII/75/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019

UCHWAŁA Nr XIII/75/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 863 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala co następuje: § 1 Zwiększa
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-03 13:50

UCHWAŁA Nr XIII/80/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

UCHWAŁA Nr XIII/80/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 rok w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku art.25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-03 13:45

UCHWAŁA Nr XIII/81/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania.

UCHWAŁA Nr XIII/81/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania. Na podstawie art.37b ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje: § 1 Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla sołtysów w wysokości 300 złotych.
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-03 13:43

UCHWAŁA Nr XIII/78/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr XIII/78/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Marciszów. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2019, poz.506 ze zmianami/ oraz art. 9 ust 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.870/ Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-03 13:39

UCHWAŁA Nr XIII/82/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020.

UCHWAŁA Nr XIII/82/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.
Data wytworzenia 2019-12-30, ostatniej modyfikacji 2020-01-03 13:23

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ) Rada Gminy Marciszów uchwala, co następuje:
Data wytworzenia 2019-11-29, ostatniej modyfikacji 2019-12-10 11:37

UCHWAŁA Nr XII/72/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019

UCHWAŁA Nr XII/72/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 863 ze zm.) Rada Gminy Marciszów u c h w a l a co następuje: §
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.