Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa INNE Udostępnianie informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnianie informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, bieżące, menu 144 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Udostępnianie informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Udostępnienie informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2) wglądu do dokumentów urzędowych;

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)  yłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;

2) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

3) wstępu na posiedzenia organów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku a w przypadku opóźnienia w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem zapisów art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Marciszowie, pon-pt 7:30-15:30, przesłać na adres gmina@marciszow.pl, za pomocą systemu ePUAP lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Marciszowie,  ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

 

 Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego dotyczy informacji udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Marciszowie.

 1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tej informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz pozyskania informacji z BIP, jak również o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 2. Urząd Gminy w Marciszowie może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W takim przypadku Urząd Gminy w Marciszowie w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 3. Urząd Gminu w Marciszowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Gminy w Marciszowie.

 

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych w trybie wnioskowym:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w BIP;
 2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku a w przypadku opóźnienia w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Urząd Gminy w Marciszowie może określić warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie z zastrzeżeniem zapisów art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Marciszowie, pon-pt 7:30-15:30, przesłać na adres gmina@marciszow.pl, za pomocą systemu ePUAP lub pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pobierz PDF

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pobierz DOC

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (pobierz PDF) 

Wszelkich informacji na temat pracy urzędu udziela 
Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2018-12-05 przez Michalski Mariusz
udostępniono
2018-12-05 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-03-05 11:14 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2162
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.