Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
- V kadencja
- VI kadencja
- VII kadencja
- VIII kadencja
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

VII kadencja
Załączniki:

Data publikacji 2018-04-05 13:52:14XLIX sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2018-04-05 13:51:49XLVIII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2018-04-05 13:51:34XLVII sesja
Data publikacji 2017-05-04 08:11:21XXXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:07I sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:15II sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:23III sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:31IV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:39V sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:48VI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:58VII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:12VIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:22IX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:32X sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:39XI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:48XII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:57XIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:12XIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:25XV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:36XVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:46XVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:56XVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:39:07XIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:39:24XX sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:39:39XXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:39:51XXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:09XXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:26XXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:39XXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:54XXVI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:41:17XXVII sesja
Data publikacji 2016-10-29 16:34:42XXVIII sesja
Data publikacji 2016-11-30 09:38:51XXIX sesja
Data publikacji 2017-01-05 09:13:36XXX sesja
Data publikacji 2017-01-05 09:14:35XXXI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2017-01-28 13:02:19XXXII sesja
Data publikacji 2017-02-27 16:08:01XXXIII sesja
Data publikacji 2017-04-03 11:36:20XXXIV sesja
Data publikacji 2017-05-31 10:24:48XXXV sesja
Data publikacji 2017-05-31 10:25:41XXXVI sesja
Data publikacji 2017-06-26 20:55:43XXXVII sesja
Data publikacji 2017-09-29 13:43:04XLI sesja
Data publikacji 2017-09-04 20:40:15XXXVIII sesja
Data publikacji 2017-09-04 20:42:50XXXIX sesja
Data publikacji 2017-09-04 20:44:04XL sesja
Data publikacji 2017-10-31 11:15:31XLII sesja
Data publikacji 2018-01-29 19:02:40XLV sesja
Data publikacji 2017-12-05 08:55:12XLIII sesja
Data publikacji 2018-01-05 10:11:21XLIV sesja
Data publikacji 2018-02-27 19:51:08XLVI sesja
Data publikacji 2018-04-27 21:56:34L sesja
Data publikacji 2018-05-28 09:29:29LI sesja
Data publikacji 2018-06-28 08:29:35LII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2018-06-28 08:30:56LIII sesja
Data publikacji 2018-09-06 09:21:01LIV sesja
Data publikacji 2018-10-02 11:46:40LV sesja
Data publikacji 2018-10-29 11:32:10LVI sesja
Data publikacji 2018-11-27 14:25:19LVII sesja
Data publikacji 2018-12-11 14:45:58LVIII sesja (uroczysta)redaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :