Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
- V kadencja
- VI kadencja
- VII kadencja
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

VII kadencja
Załączniki:

Data publikacji 2018-04-05 13:52:14XLIX sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2018-04-05 13:51:49XLVIII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2018-04-05 13:51:34XLVII sesja
Data publikacji 2017-05-04 08:11:21XXXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:07I sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:15II sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:23III sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:31IV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:39V sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:48VI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:36:58VII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:12VIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:22IX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:32X sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:39XI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:48XII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:37:57XIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:12XIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:25XV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:36XVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:46XVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:38:56XVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:39:07XIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:39:24XX sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:39:39XXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:39:51XXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:09XXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:26XXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:39XXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:40:54XXVI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:41:17XXVII sesja
Data publikacji 2016-10-29 16:34:42XXVIII sesja
Data publikacji 2016-11-30 09:38:51XXIX sesja
Data publikacji 2017-01-05 09:13:36XXX sesja
Data publikacji 2017-01-05 09:14:35XXXI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2017-01-28 13:02:19XXXII sesja
Data publikacji 2017-02-27 16:08:01XXXIII sesja
Data publikacji 2017-04-03 11:36:20XXXIV sesja
Data publikacji 2017-05-31 10:24:48XXXV sesja
Data publikacji 2017-05-31 10:25:41XXXVI sesja
Data publikacji 2017-06-26 20:55:43XXXVII sesja
Data publikacji 2017-09-29 13:43:04XLI sesja
Data publikacji 2017-09-04 20:40:15XXXVIII sesja
Data publikacji 2017-09-04 20:42:50XXXIX sesja
Data publikacji 2017-09-04 20:44:04XL sesja
Data publikacji 2017-10-31 11:15:31XLII sesja
Data publikacji 2018-01-29 19:02:40XLV sesja
Data publikacji 2017-12-05 08:55:12XLIII sesja
Data publikacji 2018-01-05 10:11:21XLIV sesja
Data publikacji 2018-02-27 19:51:08XLVI sesja
Data publikacji 2018-04-27 21:56:34L sesja
Data publikacji 2018-05-28 09:29:29LI sesjaredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :