Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
- V kadencja
- VI kadencja
- VII kadencja
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

VI kadencjaZałączniki:

Data publikacji 2016-10-12 15:19:55I sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:20:19II sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:20:35III sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:20:51IV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:03V sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:21:20VI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:33VII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:43VIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:54IX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:22:04X sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:22:18XI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:22:35XII sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:22:54XIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:23:07XIV sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:23:24XV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:23:41XVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:23:54XVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:05XVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:18XIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:32XX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:50XXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:25:06XXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:25:27XXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:25:47XXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:26:02XXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:26:14XXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:26:39XXVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:27:02XXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:27:19XXIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:27:51XXX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:28:06XXXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:28:29XXXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:28:52XXXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:29:07XXXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:29:29XXXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:29:48XXXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:30:09XXXVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:30:31XXXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:30:49XXXIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:31:06XL sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:31:27XLI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:31:46XLII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:32:07XLIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:32:26XLIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:32:41XLV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:33:02XLVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:33:19XLVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:33:38XLVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:34:00XLIX sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:34:28L sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:34:42LI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:35:01LII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:35:14LIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:35:27LIV sesjaredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :