Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
- V kadencja
- VI kadencja
- VII kadencja
- VIII kadencja
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

VI kadencjaZałączniki:

Data publikacji 2016-10-12 15:19:55I sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:20:19II sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:20:35III sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:20:51IV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:03V sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:21:20VI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:33VII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:43VIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:21:54IX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:22:04X sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:22:18XI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:22:35XII sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:22:54XIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:23:07XIV sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:23:24XV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:23:41XVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:23:54XVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:05XVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:18XIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:32XX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:24:50XXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:25:06XXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:25:27XXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:25:47XXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:26:02XXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:26:14XXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:26:39XXVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:27:02XXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:27:19XXIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:27:51XXX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:28:06XXXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:28:29XXXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:28:52XXXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:29:07XXXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:29:29XXXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:29:48XXXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:30:09XXXVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:30:31XXXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:30:49XXXIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:31:06XL sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:31:27XLI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:31:46XLII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:32:07XLIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:32:26XLIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:32:41XLV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:33:02XLVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:33:19XLVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:33:38XLVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:34:00XLIX sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:34:28L sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:34:42LI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:35:01LII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:35:14LIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:35:27LIV sesjaredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :