Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
- V kadencja
- VI kadencja
- VII kadencja
- VIII kadencja
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

V kadencjaZałączniki:

Data publikacji 2016-10-12 14:52:18I sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:53:05II sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:53:24III sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:53:41IV sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:54:01V sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:54:29VI sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:54:45VII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:02VIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:18IX sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:34X sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:53XI sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 14:56:47XII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:57:01XIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:57:26XIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:57:42XV sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:03XVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:19XVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:38XVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:53XIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:59:14XX sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:59:43XXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:00:10XXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:00:31XXIII sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:01:08XXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:01:25XXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:01:40XXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:01:56XXVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:02:16XXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:02:35XXIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:00XXX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:21XXXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:36XXXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:51XXXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:04:05XXXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:04:28XXXV sesja (nadzwyczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:05:30XXXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:05:48XXXVII sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:06:22XXXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:09:59XXXIX sesja (nadzwyczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:10:16XL sesja (nadzwyczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:11:07XLI sesja (nadzywczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:11:43XLII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:11:58XLIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:12:24XLIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:12:39XLV sesja (nadzywczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:13:11XLVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:13:30XLVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:13:55XLXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:14:37L sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:14:59LI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:15:12LII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:15:30LIII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:16:02LIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:16:23LV sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:16:46LVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:17:04LVII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:17:31LVIII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:18:05LIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:18:22LX sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:18:56LXI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:19:19LXII sesjaredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :