Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
- V kadencja
- VI kadencja
- VII kadencja
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

V kadencjaZałączniki:

Data publikacji 2016-10-12 14:52:18I sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:53:05II sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:53:24III sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:53:41IV sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:54:01V sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:54:29VI sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:54:45VII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:02VIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:18IX sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:34X sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:55:53XI sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 14:56:47XII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:57:01XIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:57:26XIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:57:42XV sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:03XVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:19XVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:38XVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:58:53XIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:59:14XX sesja
Data publikacji 2016-10-12 14:59:43XXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:00:10XXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:00:31XXIII sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:01:08XXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:01:25XXV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:01:40XXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:01:56XXVII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:02:16XXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:02:35XXIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:00XXX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:21XXXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:36XXXII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:03:51XXXIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:04:05XXXIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:04:28XXXV sesja (nadzwyczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:05:30XXXVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:05:48XXXVII sesja (uroczysta)
Data publikacji 2016-10-12 15:06:22XXXVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:09:59XXXIX sesja (nadzwyczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:10:16XL sesja (nadzwyczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:11:07XLI sesja (nadzywczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:11:43XLII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:11:58XLIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:12:24XLIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:12:39XLV sesja (nadzywczajna)
Data publikacji 2016-10-12 15:13:11XLVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:13:30XLVIII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:13:55XLXI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:14:37L sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:14:59LI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:15:12LII sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:15:30LIII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:16:02LIV sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:16:23LV sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:16:46LVI sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:17:04LVII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:17:31LVIII sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:18:05LIX sesja
Data publikacji 2016-10-12 15:18:22LX sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:18:56LXI sesja (nieplanowana)
Data publikacji 2016-10-12 15:19:19LXII sesjaredaguje: [Anna Płaszczyńska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :