Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014

W dniu 18 listopada 2014 roku nasz pełnomocnik , znana i ceniona kancelaria prawnicza z Warszawy wystosowała 12 odwołań do decyzji unieważniających Ministra Administracji i Cyfryzacji. Treść naszych odwołań oraz przedstawione w nich załączniki jednoznacznie potwierdzają, iż MAIC nie dostosował się do wyroku naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Minister oparł swoją decyzję o księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych Wałbrzyskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z roku 1985, które naszym zdaniem nie są dowodem na posiadanie majątku objętego decyzjami komunalizacyjnymi Wojewody Jeleniogórskiego. Jak wiadomo, a w szczególności starszym mieszkańcom Gminy Marciszów usługi zaopatrzenia w wodę na naszym terenie do roku 1990 wykonywał Wojewódzki Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Gryfowie Śląskim, za pośrednictwem Urzędu Gminy Marciszów. Zakład ten do roku 1990 dysponował sieciami wodociągowymi w m. Marciszów, Nagórnik, Wieściszowice, Sędzisław. Przedmiotowe sieci wodociągowe  zostały potem  ujęte w decyzjach komunalizacyjnych Wojewody Jeleniogórskiego i przekazane Gminie Marciszów. Natomiast sieci wodociągowe w Ciechanowicach budowały w latach 1988- 1994 przedsiębiorstwa państwowe przy udziale finansowym Gminy Marciszów. Przedsiębiorstwa te w żaden sposób nie związane były z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji.Załączniki:

Data publikacji 2014-11-25 09:09:04decyzja 544
Data publikacji 2014-11-25 09:10:24decyzja 545
Data publikacji 2014-11-25 09:11:35decyzja 546
Data publikacji 2014-11-25 09:12:50decyzja 547
Data publikacji 2014-11-25 09:14:14decyzja 548
Data publikacji 2014-11-25 09:15:26decyzja 549
Data publikacji 2014-11-25 09:16:44decyzja 551
Data publikacji 2014-11-25 09:18:09decyzja 552
Data publikacji 2014-11-25 09:19:23decyzja 553
Data publikacji 2014-11-25 09:20:54decyzja 554
Data publikacji 2014-11-25 09:22:09decyzja 555
Data publikacji 2014-11-25 09:23:32decyzja 556
Data publikacji 2014-11-25 09:26:11Załączniki do odwołaniaredaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :