Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podlegle
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy

11.04.2016

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.), mogą składać wnioski do dnia 23.05.2016 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


23.03.2016

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z póź. zm.), mogą składać wnioski do dnia 04.05.2016 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


12.01.2016

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.

09.04.2015

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


23.01.2015

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


12.01.2015

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

09.12.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży stanowiących własność Gminy Marciszów.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1   pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póź. zm.), mogą składać wnioski do dnia 19.01.2015 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

07.11.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

04.09.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.
    

28.08.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 08.10.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

07.08.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


31.07.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

26.06.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 06.08.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


22.05.2014
Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 02.07.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

20.03.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 30.04.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     


27.02.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 09.04.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

20.02.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 02.04.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

09.01.2014

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 19.02.2014 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

07.11.2013

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 19.12.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.    

10.10.2013

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 21.11.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.

12.09.2013

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 24.10.2013 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.


25.07.2013

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 05.09.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.

04.07.2013 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 15.08.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08. 

09.05.2013 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.


21.02.2013 r.
Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 04.04.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.     

20.02.2013 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 04.04.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.     


14.03.2013 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 25.04.2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. urzędu, pok. nr 19, tel. 75 741 02 08.     

31.12.2012 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.     

10.12.2012 r.


Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, tel. 75 741 02 08.     02.08.2012 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 13.09.2012 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, tel. 75 741 02 08”.     


19.07.2012 r.

Wójt Gminy Marciszów informuje,

że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Marciszów.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, mogą składać wnioski do dnia 30.08.2012 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, tel. 75 741 02 08    Załączniki:

Data publikacji 2011-12-09 15:36:05Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Data publikacji 2012-03-16 15:06:58Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbyciaredaguje: [Katarzyna Kaznowska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :