Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Mienie gminne-żądania zwrotuZałączniki:

Data publikacji 2011-04-21 00:43:15Umowy dzierżawy mienia gminnego
Data publikacji 2011-04-21 00:43:35Pismo WZWiK w sprawie dzierżawy
Data publikacji 2011-04-21 00:43:53Odpowiedź Gminy na pismo WZWiK
Data publikacji 2011-04-21 00:44:57Wezwanie do zwrotu mienia
Data publikacji 2011-04-21 00:45:22Odpowiedź
Data publikacji 2011-04-21 00:45:41Mienie - pismo z 18.05.2010
Data publikacji 2011-04-21 00:46:05Pierwsze pismo w sprawie zwrotu mienia
Data publikacji 2011-04-21 00:46:27Drugie pismo w sprawie zwrotu mienia
Data publikacji 2011-04-21 00:46:49Trzecie pismo w sprawie zwrotu mienia
Data publikacji 2011-04-21 00:47:07Odpowiedź WPWiK w sprawie zwrotu mienia
Data publikacji 2011-04-21 00:47:38Pismo Wojewoda do MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:47:58Polubowna propozycja przejęcia majątku
Data publikacji 2011-04-21 00:49:58Pismo WZWiK w sprawie dzierżawy
Data publikacji 2011-04-21 00:50:23Umowy dzierżawy mienia gminnego
Data publikacji 2011-04-21 00:50:41Odpowiedź Gminy na pismo WZWiK
Data publikacji 2011-09-12 15:06:15Zawiadomienie MSWiA z dnia 11.08.2011redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :