Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

mienie gminne-sprawa przed MSWIA



Załączniki:

Data publikacji 2011-04-21 00:28:30Zawiadomienie o wszczęciu postępowania MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:29:40Decyzje
Data publikacji 2011-04-21 00:30:24Odpowiedź Gminy w sprawie decyzji
Data publikacji 2011-04-21 00:30:47Pismo DUW
Data publikacji 2011-04-21 00:31:13Pismo Gminy do MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:31:26Pismo Gminy do DUW
Data publikacji 2011-04-21 00:31:46Pismo MSWiA do DUW
Data publikacji 2011-04-21 00:32:08Pismo MSWiA do Jerzmanowski
Data publikacji 2011-04-21 00:32:26Pismo MSWiA mienie
Data publikacji 2011-04-21 00:32:56Pismo Radca MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:33:27Pismo Wojewoda mienie
Data publikacji 2011-04-21 00:35:15Pismo Gmina do MSWiA - 09.02.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:36:20Pismo Gmina do Premiera - 28.03.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:37:23Pismo Gmina do Sejmiku Dolnośląskiego - 29.03.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:38:04Pismo MSWiA - 08.04.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:38:47Radca prawny do MSWiA - 06.12.2010
Data publikacji 2011-06-12 16:13:12Odwołanie Gmina
Data publikacji 2011-06-12 16:13:43Odwołanie pełnomocnik Gminy
Data publikacji 2011-06-12 16:14:50Pismo Gmina dodatkowe dowody
Data publikacji 2011-06-12 16:17:47Własność Gminy Marciszów
Data publikacji 2011-06-13 09:05:28Decyzje unieważniające



redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :