Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

mienie gminne-sprawa przed MSWIAZałączniki:

Data publikacji 2011-04-21 00:28:30Zawiadomienie o wszczęciu postępowania MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:29:40Decyzje
Data publikacji 2011-04-21 00:30:24Odpowiedź Gminy w sprawie decyzji
Data publikacji 2011-04-21 00:30:47Pismo DUW
Data publikacji 2011-04-21 00:31:13Pismo Gminy do MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:31:26Pismo Gminy do DUW
Data publikacji 2011-04-21 00:31:46Pismo MSWiA do DUW
Data publikacji 2011-04-21 00:32:08Pismo MSWiA do Jerzmanowski
Data publikacji 2011-04-21 00:32:26Pismo MSWiA mienie
Data publikacji 2011-04-21 00:32:56Pismo Radca MSWiA
Data publikacji 2011-04-21 00:33:27Pismo Wojewoda mienie
Data publikacji 2011-04-21 00:35:15Pismo Gmina do MSWiA - 09.02.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:36:20Pismo Gmina do Premiera - 28.03.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:37:23Pismo Gmina do Sejmiku Dolnośląskiego - 29.03.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:38:04Pismo MSWiA - 08.04.2011
Data publikacji 2011-04-21 00:38:47Radca prawny do MSWiA - 06.12.2010
Data publikacji 2011-06-12 16:13:12Odwołanie Gmina
Data publikacji 2011-06-12 16:13:43Odwołanie pełnomocnik Gminy
Data publikacji 2011-06-12 16:14:50Pismo Gmina dodatkowe dowody
Data publikacji 2011-06-12 16:17:47Własność Gminy Marciszów
Data publikacji 2011-06-13 09:05:28Decyzje unieważniająceredaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :