Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
- mienie gminne-sprawa przed MSWIA
- Mienie gminne-żądania zwrotu
- Mienie gminne-wyroki WSA w Warszawie z dnia
- Mienie gminne-wyroki NSA 2013
- Decyzje unieważniające MAIC 2014
- Odwołanie Gminy od decyzji MAIC 2014
- Decyzje umarzające postępowanie MAiC - X.2015
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Sprawa mienia gminnego wod-kan

- majątek  gminny (załączniki poniżej)
- oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200m3/d wraz z kanalizacją sanitarną Sędzisław
- posiadamy 15 sztuk oczyszczalni lokalnych typu TurboJet w miejscowościach: Ciechanowice i Wieściszowice
- w trakcie realizacji oczyszczalnia ścieków o przepustowości 500 m3/d wraz z kanalizacja sanitarną w miejscowości Marciszów, cz. Pustelnik i cz. Ciechanowice
- zrealizowany w 2010 r. wodociąg wiejski w Świdniku
- zrealizowany w 2009 r. wodociąg wiejski w Wieściszowicach
- zrealizowany w 2009 roku wodociąg wiejski w  Marciszowie (przy ul. Nadrzecznej)Załączniki:

Data publikacji 2011-02-24 00:14:47Ciechanowice 1
Data publikacji 2011-02-24 00:15:31Ciechanowice 2
Data publikacji 2011-02-24 00:16:03Ciechanowice 3
Data publikacji 2011-02-24 00:16:32Ciechanowice 4
Data publikacji 2011-02-24 00:17:07Marciszów 1
Data publikacji 2011-02-24 00:17:34Marciszów 2
Data publikacji 2011-02-24 00:18:09Marciszów 3
Data publikacji 2011-02-24 00:18:34Marciszów 4
Data publikacji 2011-02-24 00:19:26Marciszów 5
Data publikacji 2011-02-24 00:20:03Nagórnik
Data publikacji 2011-02-24 00:20:33Sędzisław 1
Data publikacji 2011-02-24 00:20:54Sędzisław 2
Data publikacji 2011-02-24 00:21:30Wieściszowice
Data publikacji 2017-04-25 08:02:09Zawiadomienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 20.03.2017redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :