Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
- Obiekty
- Grunty
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Obiekty

Informacje: Bruno Stadnicki, tel. (075) 74 10 367

I. Obiekty – GUMITEX

Lokalizacja: Marciszów ul. Włókiennicza, pow. Kamienna Góra
Właściciel: Skarb Państwa
Status prawny: Gmina Marciszów jako użytkownik wieczysty i właściciel zabudowań.

Określenie nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego działki nr 3/8, 3/9 o pow. 9.762m2, ukształtowanie terenu korzystne, teren wypłaszczony, oraz prawo własności budynków przemysłowych; budynku przędzalni, budynku socjalno-sanitarnego, budynku warsztatowo-biurowego, budynku Komor klimatyzacyjnych, budynku warsztatowo-socjalnego, budynku filtrów klimatyzacyjnych, budynku wentylatorni, stacji transformatorowej, kotłowni, portierni, wagi samochodowej, oczyszczalni ścieków, komina, dróg i placów o nawierzchni utwardzonej, ogrodzenia (opis budynków w załączeniu). Powierzchnia użytkowa budynków 5.853m2. Nieruchomość jest samodzielna w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz energetycznej. Lokalizacja zakładu nie jest uciążliwa dla mieszkańców wsi.

W odległości około 200 m od zakładu znajduje się stacja kolejowa w Marciszowie elektrycznej trakcji kolejowej relacji Wrocław-Jelenia Góra.

Uzbrojenie nieruchomości:

1. Energia elektryczna – własna stacja transformatorowa,
2. Woda – instalacja wodna
3. Gaz – brak
4. Ścieki – oczyszczalnia ścieków nas potrzeby zakładu
5. Grunt – 9.762m2
6. Komunikacja – droga asfaltowa, linia kolejowa relacji Wrocław-Jelenia Góra,

Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż: nieruchomość nie obciążona.
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :