Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Rada Gminy
Jednostki podległe
Struktura wlasnościowa gminy
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Informacje o środowisku
- Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow
RODO

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
- Wnioski do pobrania
Regulamin organizacyjny urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Gospodarka komunalna
Sprawozdania z sesji
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości
- rzeczy ruchome
- Wykaz nieruch. do sprzedaży / dzierżawy
Oferty inwestycyjne
- Obiekty
- Grunty
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Obiekty

Informacje: Bruno Stadnicki, tel. (075) 74 10 367

I. Obiekty – GUMITEX

Lokalizacja: Marciszów ul. Włókiennicza, pow. Kamienna Góra
Właściciel: Skarb Państwa
Status prawny: Gmina Marciszów jako użytkownik wieczysty i właściciel zabudowań.

Określenie nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego działki nr 3/8, 3/9 o pow. 9.762m2, ukształtowanie terenu korzystne, teren wypłaszczony, oraz prawo własności budynków przemysłowych; budynku przędzalni, budynku socjalno-sanitarnego, budynku warsztatowo-biurowego, budynku Komor klimatyzacyjnych, budynku warsztatowo-socjalnego, budynku filtrów klimatyzacyjnych, budynku wentylatorni, stacji transformatorowej, kotłowni, portierni, wagi samochodowej, oczyszczalni ścieków, komina, dróg i placów o nawierzchni utwardzonej, ogrodzenia (opis budynków w załączeniu). Powierzchnia użytkowa budynków 5.853m2. Nieruchomość jest samodzielna w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej oraz energetycznej. Lokalizacja zakładu nie jest uciążliwa dla mieszkańców wsi.

W odległości około 200 m od zakładu znajduje się stacja kolejowa w Marciszowie elektrycznej trakcji kolejowej relacji Wrocław-Jelenia Góra.

Uzbrojenie nieruchomości:

1. Energia elektryczna – własna stacja transformatorowa,
2. Woda – instalacja wodna
3. Gaz – brak
4. Ścieki – oczyszczalnia ścieków nas potrzeby zakładu
5. Grunt – 9.762m2
6. Komunikacja – droga asfaltowa, linia kolejowa relacji Wrocław-Jelenia Góra,

Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż: nieruchomość nie obciążona.
redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :