Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 1428, menu 9, artykuł 1428 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Modyfikacja treści strony 'VIII kadencja'

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

GMINY MARCISZÓW

KADENCJA 2018 - 2023 

L.p.

Numer

uchwały

Data podjęcia uchwały

Uchwała w sprawie

Ogłoszenie uchwały  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

1.

II/9/18

29.11.2018 r.

zmiany Statutu Gminy Marciszów

Dz.U. z 2018 poz.6102 z dnia 06.12.2018 r.

2.

III/13/18

27.12.2018 r.

określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.133 z dnia 07.01.2019 r.

3

III/15/18

27.12.2018 r.

uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2019

Dz.U. z 2019 poz.601 z dnia 29.01.2019 r.

4

IV/20/19

31.01.2019 r.

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia         15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 

Dz.U. z 2019 poz.787 z dnia 05.02.2019 r.

5

IV/21/19

31.01.2019 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym przyjętym Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia          15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 

Dz.U. z 2019 poz.788 z dnia 05.02.2019 r.

6

V/23/19

22.02.2019 r.

uchwalenia statutu sołectw

Dz.U. z 2019 poz.1321 z dnia 28.02.2019 r.

7

V/27/19

22.02.2019 r.

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Dz.U. z 2019 poz.1322 z dnia 28.02.2019 r.

8

VI/32/19

29.03.2019 r.

inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  

Dz.U. z 2019 poz.2269 z dnia 29.03.2019 r.

9

VI/29/19

29.03.2019 r.

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2019 roku”,

 

Dz.U. z 2019 poz.2686 z dnia 17.04.2019 r.

10

VIII/44/19

31.05.2019 r.

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Dz.U. z 2019 poz.3771 z dnia 12.06.2019 r.

11

IX/49/19

28.06.2019 r.

uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz Regulaminu Korzystania z  Kaplicy Cmentarnej w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.4491 z dnia 16.07.2019 r.

12

IX/50/19

28.06.2019 r.

wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.4492 z dnia 16.07.2019 r.

13

IX/51/19

28.06.2019 r.

określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.4493 z dnia 16.07.2019 r.

14

IX/52/19

28.06.2019 r.

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach     wsparcia

Dz.U. z 2019 poz.4494 z dnia 16.07.2019 r.

15

IX/53/19

28.06.2019 r.

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dz.U. z 2019 poz.4495 z dnia 16.07.2019 r.

16

X/55/19

26.09.2019 r.

zmiany uchwały Rady Gminy Marciszów nr IX/50/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Marciszów

Dz.U. z 2019 poz.5572 z dnia 26.09.2019 r.

17

XI/60/19

25.10.2019 r.

ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia stawki opłaty podwyższonej,  

Dz.U. z 2019 poz.6173 z dnia 04.11.2019 r.

18

XI/61/19

25.10.2019 r.

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, 

Dz.U. z 2019 poz.6174 z dnia 04.11.2019 r.

19

XI/62/19

25.10.2019 r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, 

 

Dz.U. z 2019 poz.6175 z dnia 04.11.2019 r.

 

20

XI/63/19

25.10.2019 r.

ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości 

Dz.U. z 2019 poz.6377 z dnia 12.11.2019 

Metryka

data wytworzenia
2019-07-18
data udostępnienia
2019-07-18
sporządzone przez
Płaszczyńska Anna
opublikowane przez
Mariusz Michalski
data wykonania
2019-11-13
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.