Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIV/217/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. - 2017, menu 91, artykuł 235 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIV/217/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XLIV/217/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2017 roku poz. 1875),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2017 poz. 2077)   Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę           8.840,41
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę           8.840,41

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                o kwotę    4.087.882,00    
z tego:
    dochody bieżące                        o kwotę    1.607.449,00    dochody majątkowe                        o kwotę    2.480.433,00

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę         43.899,41
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę         13.399,41
    wydatki majątkowe                        o kwotę         30.500,00
    
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę      4.172.941,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę           7.559,00
    wydatki majątkowe                        o kwotę    4.165.382,00

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 

Plan dochodów po zmianach            20.603.152,63 zł
Plan wydatków po zmianach            22.613.478,35 zł

§ 2


W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017 § 2  ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1.    Ustala się przychody budżetu na kwotę 1.800.000 zł z tytułu:
     - pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3


W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Gminy Marciszów w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017 § 3  ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie na:
2) cele określone w art.89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.800.000 zł.


§ 4


W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁĄCZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-11-30
data udostępnienia
2017-11-30
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
159
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.