Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIV/216/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. - 2017, menu 91, artykuł 234 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIV/216/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLIV/216/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Marciszów 

uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne, w postaci :
1.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 27/2 o pow.0,10 ha  położonej w obrębie  Ciechanowice,
2.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 534/2 o pow.0,5780 ha  położonej w obrębie  Ciechanowice,
3.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 332/3 o pow.0,19 ha  położonej w obrębie  Pastewnik,
4.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha, położonej w obrębie  Marciszów
5.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,025 ha, położonej w obrębie  Marciszów
6.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,03 ha, położonej w obrębie  Marciszów
7.    Część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 380/36 o pow.0,025 ha, położonej w obrębie  Marciszów
8.    Części działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 430 o pow.0,05ha  położonej w obrębie Marciszów.
9.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,02 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice.
10.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow.0,037 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice.
11.    Część działki  oznaczonej numerem geodezyjnym 448 o pow.0,01 ha  położonej w obrębie  Wieściszowice

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIV/216/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 listopada 2017 r.


Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność gminy Marciszów.
Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z dzierżawionych gruntów bez uwag, zgodnie z ich przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawcy wyrazili chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócili się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnych umów na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.                              

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.                                                                                             

W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejne umowy z dotychczasowymi dzierżawcami konieczna jest zgoda rady gminy.   

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-11-30
data udostępnienia
2017-11-30
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
116
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.