Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLIII/210/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza. - 2017, menu 91, artykuł 229 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLIII/210/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

UCHWAŁA Nr XLIII/210/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, art. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 210 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza w budynku przy ul. Głównej nr 58 zajętego przez właściciela lokalu nr 4 na cele mieszkalne – łazienkę z wc o powierzchni 5,47 m2, stanowiącej współwłasność w udziale 2591/10000 Gminy Marciszów, w udziale 2324/10000 Janiny Misiak, w udziale 3252/10000 Mariusza Osińskiego, w udziale 1833/10000 Daniela Misiak, Agnieszki Misiak.       

§ 2


W wyniku zniesienia współwłasności, o której mowa w § 1 właściciel lokalu mieszkalnego nr 4 - Pani Janina Misiak nabędzie udziały w części wspólnej zajętego korytarza należące do pozostałych współwłaścicieli, z obowiązkiem spłaty Gminy Marciszów w wysokości odpowiadającej wartości jej udziału wynoszącego 2591/ 10000  części w nieruchomości wspólnej. 

§ 3


W związku z § 1 i § 2 wyraża się zgodę na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz działce gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 448/4 położonej w Marciszowie przy ul. Głównej 58 objętych księga wieczystą JG1K/00004124/2, w następujący sposób:
a.)    udział związany z niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi nr 1, 2 oraz 2a, których właścicielem jest Gmina Marciszów wynosił będzie 3060/10000 części w miejsce 2591/10000 części. 
b.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 3, którego właścicielem jest Pan Mariusz Osiński  wynosił będzie 3026/10000 części w miejsce 3252/ 10000 części.
c.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 4, którego właścicielem jest Pani Janina Misiak wynosił będzie 2209/10000 części w miejsce 2324/ 10000 części.
d.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 5, którego właścicielami są Pan Daniel Misiak i Pani Agnieszka Misiak wynosił będzie 1705/10000 części w miejsce 1833/ 10000 części.

§ 4


Traci moc uchwała Nr XLII/206/17  Rady Gminy Marciszów  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.
                 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/210/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.


W wyniku przeprowadzonej, w marcu bieżącego roku, inwentaryzacji szkicowej lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych w budynku przy ul. Głównej nr 58 w Marciszowie stwierdzono, iż właścicielka lokalu mieszkalnego nr 4 zajęła część powierzchni wspólnego korytarza położonego na 1 piętrze budynku, która to cześć została przeznaczona na łazienkę z wc o powierzchni 5,47 m2. 

W związku z zaistniałą sytuacją w celu uregulowania stanu prawnego na rzecz Pani Janiny Misiak należy przeprowadzić procedury polegające na częściowym zniesieniu współwłasności części wspólnej budynku, włączeniu zajętego pomieszczenia do lokalu nr 4 oraz zmianie wielkości udziałów przypadających na poszczególnych właścicieli. 
  
Zniesienie współwłasności będzie miało charakter odpłatny w oparciu o dokumentację sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę. Koszty dotyczące przygotowania dokumentacji oraz koszty notarialne poniesie w całości właściciel lokalu mieszkalnego nr 4. 

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów nie zawiera regulacji dotyczących zbycia nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności nieruchomości, w związku z czym do przeprowadzenia powyższej regulacji konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Uchwała Nr XLII/206/17  Rady Gminy Marciszów  z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza traci moc ze względu na konieczność rozliczenia zajęcia części wspólnej korytarza według dotychczasowych udziałów właścicieli obowiązujących przed przeprowadzoną inwentaryzacją. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-10-26
data udostępnienia
2017-10-26
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
110
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.