Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLII/206/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza. - 2017, menu 91, artykuł 225 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLII/206/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

UCHWAŁA NR XLII/206/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

Działając na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446  ze zm.), w związku z  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 210 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza w budynku przy ul. Głównej nr 58 zajętego przez właściciela lokalu nr 4 na cele mieszkalne – łazienkę z wc o powierzchni 5,47 m2, stanowiącej współwłasność w udziale 3060/10000 Gminy Marciszów, w udziale 2209/10000 Janiny Misiak, w udziale 3026/10000 Mariusza Osińskiego, w udziale 1705/10000 Daniela Misiak, Agnieszki Misiak.  
     

§ 2


W wyniku zniesienia współwłasności, o której mowa w § 1 właściciel lokalu mieszkalnego nr 4 - Pani Janina Misiak nabędzie udziały w części wspólnej zajętego korytarza należące do pozostałych współwłaścicieli, z obowiązkiem spłaty Gminy Marciszów w wysokości odpowiadającej wartości jej udziału wynoszącego 3060/ 10000  części w nieruchomości wspólnej. 

§ 3


W związku z § 1 i § 2 wyraża się zgodę na zmianę wysokości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz działce gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 448/4 położonej w Marciszowie przy ul. Głównej 58 objętych księga wieczystą JG1K/00004124/2, w następujący sposób:
a.)    udział związany z niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi nr 1, 2 oraz 2a, których właścicielem jest Gmina Marciszów wynosił będzie 3060/10000 części w miejsce 2591/10000 części. 
b.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 3, którego właścicielem jest Pan Mariusz Osiński  wynosił będzie 3026/10000 części w miejsce 3252/ 10000 części.
c.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 4, którego właścicielem jest Pani Janina Misiak wynosił będzie 2209/10000 części w miejsce 2324/ 10000 części.
d.)    udział związany z wyodrębnionym lokalem mieszkalnym nr 5, którego właścicielami są Pan Daniel Misiak i Pani Agnieszka Misiak wynosił będzie 1705/10000 części w miejsce 1833/ 10000 części.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk 
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLII/206/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.

W wyniku przeprowadzonej, w marcu bieżącego roku, inwentaryzacji szkicowej lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń przynależnych w budynku przy ul. Głównej nr 58 w Marciszowie stwierdzono, iż właścicielka lokalu mieszkalnego nr 4 zajęła część powierzchni wspólnego korytarza położonego na 1 piętrze budynku, która to cześć została przeznaczona na łazienkę z wc o powierzchni 5,47 m2. 

W związku z zaistniałą sytuacją w celu uregulowania stanu prawnego na rzecz Pani Janiny Misiak należy przeprowadzić procedury polegające na częściowym zniesieniu współwłasności części wspólnej budynku, włączeniu zajętego pomieszczenia do lokalu nr 4 oraz zmianie wielkości udziałów przypadających na poszczególnych właścicieli. 
  
Zniesienie współwłasności będzie miało charakter odpłatny w oparciu o dokumentację sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę. Koszty dotyczące przygotowania dokumentacji oraz koszty notarialne poniesie w całości właściciel lokalu mieszkalnego nr 4. 

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów nie zawiera regulacji dotyczących zbycia nieruchomości w trybie zniesienia współwłasności nieruchomości, w związku z czym do przeprowadzenia powyższej regulacji konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-09-28
data udostępnienia
2017-09-28
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
128
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.