Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLI/203/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017. - 2017, menu 91, artykuł 222 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLI/203/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

UCHWAŁA Nr XLI/203/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017r.


w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami)   Rada Gminy Marciszów

u c h w a l a   co  następuje:

§ 1


Zwiększa się dochody budżetu gminy                o kwotę       66.473,76
z tego:
    dochody bieżące                         o kwotę       48.378,11
dochody majątkowe                        o kwotę       18.095,65

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                o kwotę      188.600,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę       58.000,00
    wydatki majątkowe                        o kwotę     130.600,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                o kwotę       85.300,00
z tego:
    wydatki bieżące                        o kwotę       13.300,00
    wydatki majątkowe                        o kwotę       72.000,00

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

Plan dochodów po zmianach            23.959.897,52 zł
Plan wydatków po zmianach            25.870.084,76 zł

§ 2


Ustala się przychody budżetu z tytułu:
- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2016) w wysokości – 785.776,24 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt w wysokości – 1.910.187,24 zł.
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.  Rady Gminy Marciszów, który jednocześnie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3


W uchwale Nr XXXII/166/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017  uchwala się nowe brzmienie załącznika:
Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2017, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
  

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁACZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-08-31
data udostępnienia
2017-08-31
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
120
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.