Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLI/202/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie - 2017, menu 91, artykuł 221 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLI/202/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie

UCHWAŁA Nr XLI/202/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017r.


w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie  

Na podstawie art. 9 ust. l, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz       art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Źnansach publicznych    (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 573) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1484) Rada Gminy Marciszów 

uchwala co następuje: 

§ 1


Tworzy się z dniem 1 stycznia 2018 r. gminną jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie zwany dalej ,,Zakładem”. 

§ 2


Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Marciszowie w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3


Mienie ruchome i nieruchome zostanie przekazane Zakładowi, jako gminnej jednostce budżetowej na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy Marciszów. 

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów. 

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

ZAŁĄCZNIK

Metryka

data wytworzenia
2017-08-31
data udostępnienia
2017-08-31
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Anna Płaszczyńska
ilość odwiedzin
154
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.