Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLI/201/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. - 2017, menu 91, artykuł 220 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLI/201/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLI/201/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości.  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne, w postaci :
1.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 479/1 o pow. 24 m2 położonej w obrębie       Wieściszowice ;
2.Części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 267/28 o pow. 20 m2  położonej w obrębie   Marciszów ; 
Na powyższych działkach znajdują się wolno stojące budynki gospodarcze. 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga AdamczykUzasadnienie do Uchwały Nr XLI/201/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.


    Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność gminy Marciszów.
Dotychczasowi dzierżawcy korzystają z dzierżawionych gruntów bez uwag, zgodnie z ich przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawcy wyrazili chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócili się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnych umów na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.                              

    Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.                                                                                             

    W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejne umowy z dotychczasowymi dzierżawcami konieczna jest zgoda rady gminy.   


Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

data wytworzenia
2017-08-31
data udostępnienia
2017-08-31
sporządzone przez
Anna Płaszczyńska
opublikowane przez
Mariusz Michalski
ilość odwiedzin
132
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.